Kuukauden Osake - Zoetis

Kuukauden osake - Zoetis, Zoetis sijoituskohteena, Zoetis osake, Zoetis fundamenttianalyysi, Zoetis tunnusluvut, Zoetis stock

Kuukauden osake -kirjoitussarja on epäsuora jatkumo kiinnostavat sijoituskohteet kirjoituksilleni. Kuukauden osake -teksteissä käydään lyhyesti läpi yrityksen toimintaa, mahdollisuuksia, riskejä ja tietysti myös taloudellisia lukuja. Kuukauden osake teksteissä ei anneta sijoitussuosituksia, vaan ne on tarkoitettu viihteeksi. 

Blogin kirjoittaja saattaa omistaa tai olla ostamassa kirjoituksessa esitettyä osaketta ja tämän asian voit aina tarkistaa tekstin lopussa olevassa omistussuhteen kuvaamisesta. Jätäthän blogitekstin loppuun kommentin siitä, että mitä pidit tämän kuukauden osakkeesta.

Yritys lyhyesti

Yhdysvalloissa pääkonttoriaan pitävä Zoetis on markkinaosuudeltaan maailman suurin lemmikki- ja karjaeläimille lääkkeitä valmistava sekä markkinoiva yritys. Zoetis irtaantui maailman suurimmasta lääkeyrityksestä Pfizerista omaksi itsenäiseksi yhtiökseen vuonna 2013 spin-offina. 

Zoetiksen tarina alkoi vuodesta 1952, kun Pfizerin maatalous divisioona perusti tutkimus- ja kehityslaitokseen Indianaan nimellä Vigo tutkiakseen sekä kehittääkseen eläinlääkkeitä. 70 vuotta myöhemmin Zoetis työllistää noin 11 300 ihmistä ympäri maailmaa ja yritys on yli 100 maan markkinoilla mukana.

Zoetiksen liikevaihto voidaan jakaa karkeasti kahteen yhtä suureen palaseen: lemmikkieläimet (55 prosenttia) ja karjaeläimet (44 prosenttia). Eläinlääkkeitä ja diagnostiikkalaitteita myydään sitten seuraavilla eläinlajeille: nauta (lihan ja maidon tuotanto), sika, siipikarja, lammas, kala, koira, kissa ja hevonen. Kaikille näille kahdeksalle eri eläinlajille on tuotteita yrityksen portfoliossa noin 300 kappaletta. Ei voida puhua siis mistään yhden lääkkeen ihmeestä.

Zoetiksen lääkkeillä hoidettuja lampaita?
Onkohan meidätkin hoidettu Zoetiksen lääkkeillä?

Eläinlääkkeiden myymisen lisäksi Zoetiksen tuotteista löytyy niin biolaitteita, rokotteita, diagnostiikkalaitteita ja geenitestejä. Zoetiksella suurin tuotekategoria (rokotteet) on liikevaihdosta vain 22 prosenttia, joten hajautus on mallillaan ja yritys ei ole vaavoittuvainen vaikka yksi tuotesegmenteistä ei myisi hetkeen vähentyneen kysynnän vuoksi.

Zoetiksen suurimpiin kilpailijoihin lukeutuvat Elanco, IDEXX, Merck Animal Health ja Boehringer Ingelheim. Näistä kilpailijoista Elanco on liikevaihdolla mitattuna varsin lähellä Zoetista kokoluokaltaan.

Luvut yrityksen takana

Yrityksen liikevaihto on ollut hyvällä kasvu-uralla vuodesta 2016 lähtien sen kasvaessa keskimäärin reilut 8 prosenttia vuodessa. Liikevaihdosta on vuosittain jäänyt viivan alle noin 20-25 prosenttia, joka on näyttänyt jopa parantuvan viimeisten vuosien aikana. Kasvusta huolimatta kustannukset eivät ole kasvaneet liikaa suhteessa saavutettuun liikevaihtoon. Oman pääoman tuotto on lääkeyhtiöille tyypillisesti hyvin korkealla 40-50 prosentin nurkilla.

Yhtiön taseessa on käteistä 3604 miljoonaa dollaria, joka kattaa osingon maksamisen lisäksi myös omien osakkeiden ostot mennen tullen. Velkaisuus on mielestäni myös hyvin aisoissa, koska liikevoitolla olisi mahdollista kaikki velat pois kolmessa vuodessa sen itsensä osuessa tuulettimeen.

Zoetiksen tavoitteena on kasvaa markkinavauhtia tai nopeamman tulevina vuosina kuitenkin samalla parantaen omaa kannattavuuttaa puhdistettuna kertaeristä. Zoetiksella on mielestäni tästä väittämästä ihan näyttöä, joten sen uskominen käy käden käänteessä. Zoetiksen tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräiset rahat osinkojen ja omien osakkeiden ostamisen muodossa yhdysvaltalaisille yrityksille tyypilliseen tapaan.

Osinkoinsinöörille, ja varmasti monelle muullekin suomalaiselle, kiinnostuksen aiheena on osinkojen maksaminen tulevaisuudessa. Zoetis maksaa tällä hetkellä vain puolen prosentin osinkotuottoa nykykurssille, jota voi pitää varsin matalana. Zoetis harrastaa kuitenkin omien osakkeiden ostamista ja niiden mitätöintiä isolla kädellä. Esimerkiksi vuonna 2019 osakkeita ostettiin 626 miljoonalla, kun osinkoja maksettiin ”vain” 314 miljoonaa dollaria. Osake ei selkeästi ole niin sanottu osinkopaperi, mutta tulevaisuudessa siitä voi sellainen hyvin tullakin.

Alla vielä taulukko Zoetiksen tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista vuodesta 2016 vuoteen 2020.

Zoetis tunnusluvut, Zoetis fundamenttianalyysi

Zoetiksen kurssikehitys on ollut esimerkiksi S&P500 indeksiin verrattuna loistavaa viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka S&P500 on myös kehittynyt oikein suotuisasti kyseisenä tarkasteluaikana.

Zoetis osakekurssi, Zoetis kurssikehitys, Zoetis osake, Zoetis stock

Zoetiksen kurssikehitys verrattuna S&P500 indeksiin viimeiseltä viideltä vuodelta. Lähde: Google Finance

Mahdollisuudet

Ihmiset hankkivat enemmissä määrin lemmikeitä (koirat, kissat ja hevoset) ja kohtelevat niitä kuin perheenjäseniä. Tämä johtaa siihen, että lemmikkiä hoidetaan lähes samalla tasolla kuin ihmistä kasvattaen eläinlääkkeiden ja diagnostiikkalaitteiden kysyntää. Erityisesti länsimaissa ihmiset päätyvät entistä useammin valitsemaan lemmikin lapsen sijaan. Lemmikkivanhemmuus on myös kokoajan suositumpi trendi, jolle ei näy loppua.

Alan suurimpana toimijana yrityksellä on ehtymättömät mahdollisuudet ostaa pieniä kilpailijoitaan pois ja täten kasvattaa omaa tuoteportfoliotaan. Talon sisällä tehtävien innovaatioiden lisäksi on siis mahdollista ostaa uutta osaamista myös talon ulkopuolelta, kuten lähiaikoina on tapahtunut (Abaxis hankinta vuonna 2019)

Kehittyvillä markkinoilla (kuten Aasia) kulutetaan enemmissä määrin eläinproteiinia kansalaisten vaurastuessa johtaen kasvavaan kysyntään eläinlääkkeissä. Tämän lisäksi enemmissä määrin karjankasvattajat pyrkivät kasvattavaan eläimiä kestävästi ja mahdollisimman pienin resurssein.

Riskit

Zoetiksen suurimmat riskit, lääkeyhtiöille tyypillisesti, liittyvät kilpailevien geneeristen tuotteiden tuloon tärkeimpien eniten myyvien lääkkeiden kategoriaan laskien yrityksen myyntiä ja täten myös katteita kasvavan kilpailun vuoksi.

Erittäin nopeat kuluttajan käyttäytymisen muuttumiset karjaeläinten syömisen suhteen voisi lyhyessäkin ajassa (muutamassa vuodessa) romahduttaa Zoetikselle tärkeiden tuotesegmenttien myynnin (esimerkkinä nauta ja sen tunnetut suuret vaikutukset ilmaston lämpenemiseen).

Uusien lääkeaihioiden kehittäminen on aina riskialtista ja suurin osa uusista lääkeaihioista ei koskaan päädy markkinoille. Kuten tässä tekstissä aikoinaan toin esille, niin 97 prosenttia tutkittavista lääkemolekyyleistä ei koskaan päädy markkinoille asti. Suurienkin pääomien tuhlaaminen (lue miljardien) ilman toimivaa tuotetta on täysin mahdollista.

Yhteenveto

Yritys toimii alalla, jonka liiketoiminnalle on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti lemmikkieläimien markkinat tulevat kasvamaan tulevaisuudessa, kun ihmiset arvostavat enemmissä määrin lemmikkien tuomaa sisältöä elämässään, jonka tarpeellisuutta korosti koronapandemia. Yhä useammat länsimaalaiset valitsevat lemmikin hankkimisen lapsen sijaan, joka voi nähdä positiivisena asiana yrityksen liiketoiminnalle.

Naudanlihateollisuus, ja siitä kiistatta aiheutuvat suuret päästöt, ja sen mahdollinen (sekä toivottava) lasku tulevaisuudessa tulee laskemaan kyseistä osaa liiketoiminnasta. Kestävä kuluttaminen myös ruokateollisuudessa saattaa laskea joidenkin karjaeläimien kulutusta laskien yrityksen kasvun mahdollisuuksia. Samaan hengenvetoon voi sanoa, että ihmisten määrä on maapallolla edelleen kasvamaan päin, mikä pitää huolen liiketoiminnan kasvamisesta vielä pitkään.

Eläinlääkkeiden valmistaminen on toimialana helposti ymmärrettävää ja itselleni on vaikea tunnistaa mitään tapahtumaa, mikä lopettaisi kyseisten tuotteiden tarpeen. Yrityksellä on täten erittäin hyvät mahdollisuudet selviytyä vuosikymmeniä tästä eteenpäin. Yritys on numeroiden perusteella varsin kohtuullisesti hinnoiteltu mahdollisuuksiin nähden ja on erittäin todennäköistä, että tulen ostamaan yritystä jossain vaiheessa.

Omistussuhde

Kirjoittaja ei omista tekstissä mainittua yritystä kirjoituksen julkaisuhetkellä. Tulen ostamaan yritystä tulevaisuudessa hinnoitteluvirheistä, jos sellaisia tulee erilaisissa romahduksissa. Kuukauden osake -kirjoitussarjassa kirjoitan sekalaisesti eri toimialojen yrityksistä riippumatta siitä, että omistanko yritystä sillä hetkellä tai onko minulla aikomusta ostaa kyseistä yritystä. Kirjoitan myös yrityksistä, mitä minulla ei ole aikomusta ostaa, mutta toimiala jostain muusta syystä kiinnostaa.

Vastuuvapaus:

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teksti voi sisältää virheitä ja siihen on hyvä suhtautua kriittisesti. Lukijan ei pidä ottaa kirjoitusta sijoitusvinkkinä tai -neuvona. Lukija vastaa itse omista rahoistaan ja päätöksistään. Blogissa ei anneta sijoitussuosituksia vaan tekstit on tarkoitettu viihteeksi.

Kuukauden osake kirjoituksen tekemiseen menee minulta useampi tunti, joten arvostaisin tekstin jakamista tuttavillesi tai keskusteluryhmissä. Jätä kommenttiosioon mielipiteesi juuri esitellystä yrityksestä. Jos olet erityisen kiinnostunut kuulemaan jostain tietystä yrityksestä, niin jätä maininta kommenttiosioon. Kiitos tekstini jakamisesta!

Jos haluat itse alkaa tekemään yritysten numeerista arviointi (fundamenttianalyysi), niin blogistani on mahdollista ladata käyttämäni uudistettu työkalu. Tällä työkalulla onnistut yritysten fundamenttianalyysissä. Työkalun ohjeet ja latauslinkki löytyy tämän linkin takaa.

Lähteet:

www.investor.zoetis.com

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-04

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Kuukausikatsaus 03-2024

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin asumiskustannukseni muuttuvat muuttaessani omakotitaloon kerrostalosta

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 2024-02