Kuukauden Osake - Eolus Vind

Eolus Vind analyysi, Eolus Vind fundamenttianalyysi, Eolus Vind sijoituskohde, Eolus Vind osake, Eolus

Kuukauden osake -kirjoitussarja on epäsuora jatkumo kiinnostavat sijoituskohteet kirjoituksilleni. Kuukauden osake -teksteissä käydään lyhyesti läpi yrityksen toimintaa, mahdollisuuksia, riskejä ja tietysti myös taloudellisia lukuja. Kuukauden osake teksteissä ei anneta sijoitussuosituksia vaan ne on tarkoitettu vain viihteeksi. Blogin kirjoittaja saattaa omistaa tai olla ostamassa kirjoituksessa esitettyä osaketta ja tämän asian voit aina tarkistaa tekstin lopussa olevassa omistussuhteen kuvaamisesta. Jätäthän blogitekstin loppuun kommentin siitä, että mitä pidit tämän kuukauden osakkeesta.

Yritys lyhyesti

Eolus Vind on Ruotsissa vuonna 1990 perustettu tuulivoimaloita ja -laitoksia kehittävä, pystyttävä ja hallinnoiva yritys. Yritys ei siis valmista itse tuulivoimaloita, mutta tarjoaa asiakkaille niin sanotusti ”avaimet käteen” tuulipuistoja, joiden kehittämisestä, suunnittelemisesta ja pystyttämisestä he ovat vastuussa. Tämän lisäksi Eolus Vind hallitsee myös omia tuulipuistoja ja myyden puhdasta energiaa. Näiden kahden päätehtävän lisäksi he tarjoavat myös konsultointia muille toimijoille tuulipuistojen pystyttämiseksi ja varainhoitoa tuulipuistoja omistaville tahoille.

Eolus on ollut mukana pystyttämässä yli 500 tuuliturbiinia pelkästään Ruotsissa ja on täten Ruotsin markkinajohtaja kyseisellä alalla. Tämän lisäksi Eolus Vind toimii Suomessa, Norjassa, Baltian maissa ja Yhdysvalloissa.

Eolus Vindin liiketoiminta on hyvin mielenkiintoista, koska Eolus vastaa tuulipuiston pystyttämisestä kokonaisuudessaan (riski) asiakkaalle luovuttamiseen asti. Tämän vuoksi Eolus tietysti pyrkii hyvällä riskien hallinnalla ottamaan vain projekteja, joissa on suurin todennäköisyys tulla tehdyksi loppuun asti. Eolus on mielestäni ratkaissut tämän riskin varsin taidokkaalla tavalla ottaen vastaan vain projekteja niissä paikoissa, joihin he voisivat itsekin pystyttää tuulipuiston ja tuottaa sähköä myytäväksi itse.

Tuulipuistojen maa-alueet ovat vuokrattu maanomistajilta niiden omistamisen sijaan (ei sido merkittävästi pääomia), joka on tietysti Eoluksen näkökulmasta äärimmäisen hyvä asia.

Luvut yrityksen takana

Eolus Vindin liikevaihto on ollut todella kovalla kasvu-uralla viimeisten vuosien aikana kasvaen useita kymmeniä prosentteja vuodessa. Vahvan kasvun mukana Eolus on onnistunut myös kasvattamaan liikevoittoa, jota voi pitää hyvänä asia.

Omalle pääomalle saatu tuotto on ollut myös yli 15 prosenttia viimeiset kolme vuotta, joka viittaa hyvään hinnoittelukykyyn. Samaan hengenvetoon pitää kuitenkin sanoa se, että jos jokin suurista projekteista epäonnistuisi, niin se vaikuttaisi tietysti merkittävästi yrityksen kannattavuuteen ja oman pääoman tuottoon.

Yrityksen tase on hyvässä kunnossa ottaen huomioon, että kyseessä on suhteellisen pieni yritys. Velkaa on kohtuullisesti ja kassassa on enemmän rahaa kuin pitkäaikaista korollista velkaa, joten jos tavara kosahtaisi tuulettimeen, niin veloista päästäisiin eroon nappia painamalla.

Yrityksen pienen koon ja huonon tunnettavuuden takia osakekurssi on äärimmäisen volatiili. Päivittäiset ±5 prosentin vaihtelut kurssissa ovat normaaleja, joten sijoittaessa tähän yritykseen pitää olla vatsaa suurillekin arvonvaihteluille. Suuresta volaliteetista huolimatta yritys voisi toimialansa puolesta sopia omaan salkkuuni.

Osinkoinsinöörille, ja varmasti monelle muullekin suomalaiselle, kiinnostuksen aiheena on osinkojen maksaminen tulevaisuudessa. Eolus maksaa tällä hetkellä alle prosentin osinkotuottoa osakekurssiin suhteutettuna, joten mistään osinkokoneesta ei ole kyse. Mielestäni yritys voisi silti sopia hyvin salkkuuni tulevaisuuden osingonmaksajana ja -kasvattajana.

Alla vielä taulukko Eolus Vindin tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista aina vuodesta 2014 vuoteen 2020.

Eolus Vind taloudelliset tunnusluvut vuodesta 2014 vuoteen 2020.

Eolus Vind kurssikehitys viimeisten viiden vuoden aikana on ihailtavaa, kun kurssi on noussut tämän aikana noin kymmenkertaiseksi. Itse olen seurannut yritystä jostain 120 SEK kurssin tasolta asti, mutta en ole hypännyt yrityksen kyytiin. Ainakaan vielä.

Eolus Vind kurssikehitys verrattuna OMX Stockholm GI

Mahdollisuudet

Toimialan kasvun mahdollisuudet ovat ilmeiset, koska esimerkiksi USA suunnittelee kasvattavansa tuulella tuotetun energian määrää merkittävästi lähivuosina ja tämän lisäksi energian tuotannosta on tarkoitus tehdä täysin päästötöntä vuoteen 2035 mennessä. Samalla mainittakoon vielä se, että koko USA talouden on tarkoitus olla päästötöntä vuoteen 2050 mennessä. (Lähde)

Politiikka ja erityisesti erilaiset veroedut ohjaavat yrityksiä sekä maita kasvattamaan investointeja uusiutuviin energialähteisiin.

Kryptovaluuttojen kasvattaessa markkina-arvoaan, olen alkanut kuulemaan paljon keskustelua myös vihreellä sähköllä louhitusta Bitcoinista ja sen tärkeydestä. Tämä saattaa entisestään kasvattaa uusiutuvien energialähteiden kysyntää.

Teknologian kehittyessä tuuliturbiinien kustannukset laskevat ja tuulivoiman hinta laskee edelleen tehden siitä yhä houkutteleman vaihtoehdon korvaamaan öljy- ja kivihiilipohjaisia energialähteitä.

Riskit

Poliittinen ympäristö voi muuttua ja tätä kautta erilaiset veroedut saattavat poistua laskien ainakin hetkellisesti ellei pysyvästi tuuliturbiinien kysyntää.

Tuuliturbiineita ei pysty asentamaan kaikkialle, koska ne tarvitsevat tarpeeksi korkean tuulen voimakkuuden toimiakseen kunnolla. Tämä antaa erityistä kilpailuetua esimerkiksi aurinkoenergiaan pohjautuville teknologioille, koska kyseistä teknologiaa voi käytännössä asentaa minne tahansa.

Eolus Vind on suhteellisen pieni toimija ja ongelmien ilmestyessä rahoituksen saaminen saattaa olla vaikeaa, jos sen yhdistää putoavaan pörssikurssiin. Tällä hetkellä Eolus Vind kassan tilanne on kuitenkin hyvä.

Yrityksen pienen koon takia osake on todella volatiili. ±5 prosentin päivävaihtelut ilman syytä on täysin normaalia tälle yritykselle.

Yhteenveto

Yrityksellä saattaisi olla paikka salkussani tulevaisuuden osingonmaksajana. Tällä hetkellä yritys ei maksa hyvää osinkoa suhteessa tulokseen, mutta se saattaa kehittyä sellaiseksi vuosien aikana. Yritys toimii myös toimialalla, jolla on hyvät mahdollisuudet selviytyä vuosikymmeniä tästä eteenpäin, koska globaalin energiantuotannon on muututtava vihreämmäksi, jos haluamme estää/hidastaa ilmastonmuutosta. Yritys on numeroiden perusteella kohtuullisesti hinnoiteltu mahdollisuuksiin nähden ja on mahdollista, että tulen ostamaan yritystä jossain vaiheessa.

Omistussuhde

Kirjoittaja ei omista tekstissä mainittua yritystä kirjoituksen julkaisuhetkellä. Saatan ostaa yritystä lähikuukausien aikana, jos osake saavuttaa tietyn hinnan. En ole kuitenkaan tehnyt asiasta vielä viimeistä päätöstä. Kuukauden osake -kirjoitussarjassa kirjoitan sekalaisesti eri toimialojen yrityksistä riippumatta siitä, että omistanko yritystä sillä hetkellä tai onko minulla aikomusta ostaa kyseistä yritystä.

Vastuuvapaus:

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teksti voi sisältää virheitä ja siihen on hyvä suhtautua kriittisesti. Lukijan ei pidä ottaa kirjoitusta sijoitusvinkkinä tai -neuvona. Lukija vastaa itse omista rahoistaan ja päätöksistään. Blogissa ei anneta sijoitussuosituksia vaan tekstit on tarkoitettu viihteeksi.

Kuukauden osake kirjoituksen tekemiseen menee minulta keskimäärin viisi tuntia, joten arvostaisin tekstin jakamista tuttavillesi tai keskusteluryhmissä. Jätä kommenttiosioon mielipiteesi juuri esitellystä yrityksestä. Jos olet erityisen kiinnostunut kuulemaan jostain tietystä yrityksestä, niin jätä maininta kommenttiosioon. Kiitos tekstini jakamisesta!

Jos haluat itse alkaa tekemään yritysten numeerista arviointi (fundamenttianalyysi), niin blogistani on mahdollista ladata käyttämäni uudistettu työkalu. Tällä työkalulla onnistut yritysten fundamenttianalyysissä. Työkalun ohjeet ja latauslinkki löytyy tämän linkin takaa.

Lähteet:

https://www.eolusvind.com

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-04

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Kuukausikatsaus 03-2024

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin asumiskustannukseni muuttuvat muuttaessani omakotitaloon kerrostalosta

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 2024-02