Viisi konkreettista vaihtoehtoa saavuttaa taloudellinen riippumattomuus 50 ikävuoteen mennessä

Taloudellinen riippumattomuus, FIRE, firetys, Kuinka saavuttaa taloudellinen riippumattomuus

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu on ollut itselleni unelmana ja tavoitteena aina siitä lähtien, kun aloitin sijoittamisen vuonna 2015. Kukapa ei haluaisi saavuttaa tilannetta, jossa sijoitusten tuotot kattavat kokonaisuudessaan menosi ja työssä käyminen muuttuu pakosta vapaaehtoiseksi. 

Työn vapaaehtoisuuden lisäksi taloudellisessa riippumattomuudessa kiehtoo vapaus valita muidenkin asioiden kohdalla vain oman halun eikä rahan perusteella. Kolmantena syynä taloudellinen riippumattomuuden tavoitteluun voisi mainita nykyisen epävarman työllisyystilanteen takia, vaikka omalla kohdallani en sitä niin relevanttina pelkona pidä.

Taloudellisen riippumattomuus on myös termi, joka tarkoittaa vähän eri asioita eri ihmisille, joten on varmaan tarpeen määrittää oma näkemykseni asiaan. Haluankin painottaa, että oma näkemykseni taloudelliseen riippumattomuuteen ei varmasti ole ainut oikea ja muitakin näkymyksiä hyväksytään, mutta näin koen asian kuitenkin itse:

Taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa itselleni sitä, että normaali ”8-16” palkkatyö muuttuu vapaaehtoiseksi sijoitusten tuottojen ja/tai harrastusten tuottaman yhteistulon kautta. Taloudellinen riippumattomuus on saavutettu vasta siinä pisteessä, kun tuotot kattavat normaalin elämisen. Omalla kohdallani taloudellinen riippumattomuus ei ole niin sanottua firettämistä (FIRE, Financial Independence, Retire Early), jossa monesti kaiken työn tekeminen lopetaan täysin ja siemaillaan drinkkejä palmun alla. Omasta mielestäni työn tekeminen jossain muodossa läpi koko elämän tekee ihmismielelle hyvää.

Osinkoinsinööri blogia aloittaessa asetin taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen tavoitteen ajankohdaksi 50 ikävuotta ilman sen tarkempia laskelmia osakesalkun tai muun sijoitusomaisuuden koosta. Tottakai minulla oli olemassa jo takaraivossa joku arvio siitä, että ”tämän ja tämän saavuttaessani” olen jo todennäköisesti taloudellisesti riippumaton.

Olen kuitenkin lähiaikoina alkanut hieman enemmän miettimään niin sanottua konkreettista summaa tai omaisuuden määrää, jonka jälkeen palkkatyön tekeminen muuttuisi vapaaehtoiseksi. Olenkin hahmotellut viisi vaihtoehtoista reittiä taloudellisen riippumattomuuden tavoitteluun. Mikä näistä reiteistä tulee valittua henkilökohtaisesti on vielä epäselvä ja todellisuus voi olla vaikka kaikkien näiden yhdistelmä.

Heitetään kuitenkin ihan alkuun taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen vaihtoehdot ja yksityiskohdat, jonka jälkeen voidaan käydä jokainen vaihtoehto yksi kerrallaan läpi. Laskelmissa on käytetty seuraavia olettamia, jotka on listattu alla olevassa taulukossa.

Taloudellinen riippumattomuus - Tarvittavat tulot ja verotus

Kaikki yllä mainitut veroprosentit ovat tarkistettu kirjoituksen tekohetkellä (22.04.2021) taulukossa olevilla tuotoilla tai tuloilla. Verotus saattaa muuttua tulevaisuudessa kireämmäksi, minkä vuoksi se on huomioitu ylimitoittamalla tarvittavat tulot vuodessa. Alla olevan taulukon muut olettamukset on listattu ranskalaisin viivoin:

 • Osakesalkun keskimääräiseksi brutto-osinkotuotoksi on oletettu 3.5 prosenttia, joka vastaa salkun nykyistä tilannetta.
 • Taulukossa mainittu asuntojen määrä on kokonaismäärä asuntoja, jotka omistan 50:50 suhteessa sijoituskumppanini kanssa. Asuntojen arvoksi oletettu 110 000 euroa/asunto, vuokraksi 650 euroa/asunto, vastikkeeksi 4 € osakkeelta ja asunnon kooksi 50 neliötä. Näin vuokratuotoksi asuntoa kohden tuloutuu minulle 225 € (50 % omistus) ennen veroja.
 • Asuntojen arvonnousua ei ole huomioitu ja vuokrat ovat sidottu elintasoindeksiin, joten tuotot seuraavat inflaatiota.
 • Sivutulojen määräksi arvioitu 1000 euroa kuukaudessa ennen veroja. Sivutulot voivat olla niin kirjoituspalkkioita, bloggaamisesta saatuja mainostuloja kuin pienimuotoista yrittämistä.
 • Huomaathan, että taulukossa ei ole missään vaiheessa huomioitu omistusasunnon arvoa, koska se ei tuota mitään.

Menoni ovat tällä hetkellä vakiintuneet 1300 euroon kuukaudessa vaikka edelleenkin maksan Audin lainanlyhennystä pois tämän vuoden loppuun asti. Oletetaan kuitenkin laskelmia varten 1300 euron kuukausimenot (ilman asuntoa), joka tekee vuodessa 15600 euroa. 

Miksi ilman asuntoa? No siksi, koska asunto on maksettu pois moneen kertaan ennen kuin täytän 50 vuotta vaikka ostaisimme puolison kanssa tässä välissä omakotitalon nykyisen asunnon tilalle.  Liikkumavaraa laskelmaan on jätetty siis 4400 euroa vuodessa niitä elämän yllätyksiä varten, joita jotkut saattavat lapsiksikin kutsua (lapset ovat tässä nyt vain yhtenä esimerkkinä).

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen vaihtoehdot

Viisi vaihtoehtoista reittiä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen 50 ikävuoteen mennessä.

Vaihtoehto 1: 600 000 euron osakesalkku, kolme sijoitusasuntoa ja ei sivutuloja

Bloggaamista aloittaessani laskiskelin noin 600 000 euron osakesalkun riittävän minun elättämiseen varsin hyvin sen hetkisellä kulutuksella. Tätä laskelmaa on hiottu ainoastaan sillä, että hankimme ja maksamme kokonaisuudessaan kaverini kanssa kolme sijoitusasuntoa ja saamme niille markkinaehtoista tuottoa. Nämä yhdessä tuottavat verojen jälkeen tuloa 20 601 euroa vuodessa, joka kattaa tämän hetkisen kulutuksen reilusti jättäen tilaa myös elämiselle, jota on mahdotonta huomioida tällä hetkellä.

Osakesalkun paino koko sijoitusomaisuudesta olisi tässä vaihtoehdossa noin 80 prosenttia. Korkea osakepaino on perusteltu sen takia, että osakkeet ovat historiallisesti tuottaneet parhaiten ja ovat erittäin likvidejä.

Tämä on vaihtoehtona muuten varsin kattava, mutta se ei huomioi lainkaan sitä tosi asiaa, että tekisin takuulla jotakin työtä, vaikka en normaalissa päivätyössä enää kävisi. Tätä voisi pitää kuitenkin sellaisena vaihtoehtona, jos taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen jälkeen lähtisi pitkälle maailmanympärysmatkalle ja ei tekisi töitä. Tietty sekin olisi vain väliaikaista.

Vaihtoehto 2: 600 000 euron osakesalkku, kolme sijoitusasuntoa ja 12 000 euroa sivutuloja

Pidän tätä vaihtoehtoa tällä hetkellä kaikista todennäköisempänä yhdessä vaihtoehdon kolme kanssa. 600 000 euron osakesalkun saavuttaminen nykyisellä säästönopeudella ei pitäisi olla homma eikä mikään vaikka keskimääräinen osaketuottokin jäisi saavuttamatta. Sijoitusasuntojen määrän minimiksi olen suunnitellut viittä asuntoa, joka sekin on varsin maltillinen arvio. Tässä vaihtoehdossa on huomioitu myös sivutyö (bloggaaminen, kirjoittaminen, toiminimiyrittäjyys), joka on varsin maltillinen 1000 euroa kuukaudesa.

Osakesalkun paino koko sijoitusomaisuudesta olisi tässä vaihtoehdossa noin 80 prosenttia. Korkea osakepaino on perusteltu sen takia, että osakkeet ovat historiallisesti tuottaneet parhaiten ja ovat erittäin likvidejä.

Tämän vaihtoehdon mukainen tulo kattaa jo sekä minun että puolisoni vuosittaiset kustannukset, ja jättää hieman varaa myös asioille joita ei pysty huomioimaan. Vaikka olenkin ensisijaisesti taloudellista riippumattomuutta hakemassa vain itselleni (koska puolisoni säästää myös itse itselleen tulevaisuutta varten), niin onhan se mukavaa, jos voi olla toista auttamassa.

Vaihtoehto 3: 600 000 euron osakesalkku, viisi sijoitusasuntoa ja 12 000 euroa sivutuloja

Tämä on käytännössä sama kuin vaihtoehto kaksi, mutta tässä sijoitusasuntoportfolio on kasvatettu viiteen asuntoon, joka on vielä varsin pieni määrä asuntoja omistaa kahdelle henkilölle puoliksi. Muilta osin selitykset ovat samat kuin edellisessä vaihtoehdossa kaksi.

Osakesalkun paino koko sijoitusomaisuudesta olisi tässä vaihtoehdossa noin 70 prosenttia. Korkea osakepaino on perusteltu sen takia, että osakkeet ovat historiallisesti tuottaneet parhaiten ja ovat erittäin likvidejä. Asuntojen osuus kuitenkin kasvaa tässä vaihtoehdossa hieman kahteen eri vaihtoehtoon verrattuna.

Tulot ovat jo niin korkeat, että se kattaa molempien elämiset helposti, jonka lisäksi rahaa jäisi paljon yli vaikka sijoitettavaksi.

Vaihtoehto 4: 300 000 euron osakesalkku, kolme sijoitusasuntoa ja 12 000 euroa sivutuloja

Tässä vaihtoehdossa osakepainoa laskettaisiin merkittävästi ja sijoitusasuntojen lainanlyhentämiseen keskityttäisiin huomattavasti enemmän. Tämä vaihtoehto laskisi riskiä, koska asunnoissa ei olisi edes hetkellisesti niin paljoa vipua käytössä. Osakesijoittaminen on kuitenkin varsin mielenkiintoista, niin olisi epätodennäköistä päätyä tähän vaihtoehtoon.

Osakesalkun paino koko sijoitusomaisuudesta olisi tässä vaihtoehdossa enää noin 65 prosenttia. Asuntojen osuus kuitenkin kasvaa tässä vaihtoehdossa hieman edellisiin vaihtoehtoihin verrattuna lähinnä sen takia, että osakesalkun ei tarvitse olla niin suuri, kun töitä tekee edes pienimuotoisesti.

Tulot riittävät hyvin kattamaan oman elämisen, mutta puolison vapauttaminen työn kahleista ei vielä tällä tulolla onnistuisi.

Vaihtoehto 5: 300 000 euron osakesalkku, viisi sijoitusasuntoa ja 12 000 euroa sivutuloja

Viimeinen vaihtoehto on varsin samankaltainen vaihtoehdon neljä kanssa, mutta ainoana pienenä twistinä on se, että sijoitusasuntoja on hankittu kolmeen sijaan viisi. Tämä ei sinänsä tuota mitään suurta riskiä, koska pääomia huomattavasti enemmän käytössä ylimääräisiin lainanlyhennyksiin osakesalkun jäädessä huomattavasti pienemmäksi. Mutta kuten edellä jo mainitsin, osakesijoittaminen on niin mielenkiintoista, että tuskin osaisin jättää salkun kasvattamisen tähän pisteeseen.

Osakesalkun paino koko sijoitusomaisuudesta olisi tässä vaihtoehdossa enää noin 50 prosenttia. 50:50 paino ei välttämättä ole yhtään huono Turun kaltaisessa kasvukeskuksessa, jossa asuntojen arvotkin kehittyvät suotuisasti.

Tässä vaihtoehdossa ollaan tulojen suhteen melkein sellaisessa tilanteessa, että se riittäisi myös puolison elättämiseen. Varsinkin, jos työn osuutta kasvattaisi edes hieman, niin se riittäisi.

Teitä taloudelliseen riippumattomuuteen on monia, mutta yksi asia on selvä

Lyhyellä ajattelulla päädyin viiteen vaihtoehtoiseen reittiin kohti taloudellista riippumattomuutta, mutta oikea elämä voi tuoda näihin vielä omat twistinsä. Ja kuten kirjoituksen alussa sanoin, niin lopullinen tilanne tulee olemaan todennäköisesti joku sekamelska näistä kaikista. 

Onnistunkin saamaan blogilleni hyvän brändin ja se tuottaakin passiivista tuloa 20 000 euroa vuodessa laskien muiden omaisuusluokkien tarvetta merkittävästi. Asuntosijoittajan kärpänen pureekin minua ja alankin kiinteistömoguuliksi omistamaan kymmeniä asuntoja jättäen osakesalkun täysin tarpeettomaksi. Tai sitten en pidäkään asuntosijoittamisesta yhtään ja kerrytänkin kaikki eurot osakesalkkuun paisuttaen sen johonkin miljoonaan. Vaihtoehtoja on loputtomasti.

Oli asia niin tai näin, niin ainakin yksi asia on selvää. Jos terveys säilyy ja pystyn työllistämään itseni nykyisellä palkkatasolla seuraavat vuodet, niin taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen on jo päivän selvä asia. Ainoa kysymysmerkki on enää se, että onko se 45 vuotiaana vai 55 vuotiaana, sen määrittelee sitten markkinat ja elämän tuomat yllätykset.

Mikä on sinun tavoite portfoliosi (ja koko), jonka sinä tarvitset taloudelliseen riippumattomuuteen? Onko se edes mitään sellaista jota tavoittelet?

Muista ottaa seurantaan Osinkoinsinöörin sosiaaliset mediat:

Kommentit

 1. Taloudellinen riippumattomuus ei ole mahdollinen, mutta tavoitteeni on, ettei tarvitsisi koskaan tukeutua tt-tukeen tai joutua leipäjonoon. Joko ostan 10 vuoden päästä asunnon (lainaa en tule saamaan, joten on maksettava asunto itse) TAI saan eläkkeellä muutaman satasen lisää kuussa.
  Jos koko taloussysteemi ei romahda.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Harmi homma, jos et näe tilanteeseesi tämän parempia vaihtoehtoja. Oma velaton asunto varmasti helpottaa eläkkeelle jäämistä ja olemista.

   Poista
 2. Inflaatiota on kyllä hyvä pointti, mutta omiin havaintoihin perustuen tuntuu, että sitä ei ole ollut viimeiseen neljään vuoteen yhtään (itse asiassa samaa asiaa pällisteli myös Downshiftaus - Elämän leppoistaminen blogin kirjoittaja, joka oli tehnyt vertailu viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolta) ja itseasiassa sanoisinkin, että kaikki kulutustarvikkeet ovat järjestäin tulleet edullisemmiksi tarkasteluaikana. Jos tarkasteluun otettaisiin mukaan varallisuuden arvon kehitys, niin voidaan puhua jo inflaatiosta (esim. asunnot).

  Miten siis huomioida asiaa, josta ei ole omassa elämässä mitään näyttöä? En siis kiistä etteikö tulevaisuudessa inflaatiota olisi ja aivan takuulla onkin jollain tasolla, mutta tämän vuoksi arvioinkin tarvittavan tulon kolmanneksen korkeammaksi kattamaan asioita, joita on vaikea arvioida sadan prosentin tarkkuudella.

  Olen huomioinut inflaatiota jo muutenkin osakesalkun tuotossa, kun käytän laskelmissa 5 % vuosituottoa tästä eteenpäin. Tähän mennessä keskimääräinen vuosituotto on ollut 13.6 prosenttia (vaikka onkin nousukausi ollut, niin silti varsin hyvä tuotto) viimeisiltä vuosilta.

  Ja kuten kirjoituksessa mainitsin, pidän vaihtoehtoa 2 todennäköisimpänä vaihtoehtona taloudelliselle riippumattomuudelle, jolloin liikkumavaraa on vielä hieman enemmän olettaen, että puolisoni onnistuu kasvattamaan itselleen oman varallisuuden tai ainakin suurimman osan siitä kattamaan elämisen kustannukset (mistä ei ole epäilystäkään).

  Kiitos Niina, onnea ja menestystä sinunkin urakalle! :)

  VastaaPoista
 3. Minun on pakko alkaa tutustua sijoittamisen maailmaan varsinkin jos nyt varani riittävät alkuun niin tämä kirjoitus herätti minussa mielenkiinnon todellakin paneutumaan asiaan ja tähtään homman pointin sisäistettyäni ensimmäiseen etappiin ja sen saavuttamiseen. Työkyvyttömänä olen mutta ei se estä ansaitsemasta sivutienestejä onneksi. En ole tiennytkään että sijoittamalla ilman isoa alkupääomaa voisi tulla toimeen saatika päästä omilleen. Kiitos informatiivisesta ja mielenkiintoisesta blogistanne:)

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-04

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Kuukausikatsaus 03-2024

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin asumiskustannukseni muuttuvat muuttaessani omakotitaloon kerrostalosta

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 2024-02