Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen sijoittajana – Miksi dokumentti kannattaa tehdä?

 

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen sijoittajana, Edunvalvontavaltuutuksen hyödyt, Edunvalvontavaltuutus sijoittaja, Sijoittajan edunvalvontavaltuutus

Kaupallinen yhteistyö: Lakitoimisto Kunnes Oy

Riskeistä ja omasta selustastaan huolehtiva sijoittaja huolehtii oikeudellisten dokumenttien laatimisesta osana riskienhallintaa siinä missä toimialahajautuksesta suorien osakesijoitustensa osalta, hyvän sijainnin valitsemisesta asuntosijoittamisen osalta kuin metsän vakuuttamisesta metsäsijoittamisen osalta. Hyvä ja kattava riskienhallinta on merkittävässä osassa onnistunutta sijoitusuraa, johon edunvalvontavaltuutus kuuluu mielestäni ehdottomasti mukaan.

Varautuminen ennakkoon äkillisen toimintakyvyn menettämisen vuoksi ei ole varmastikaan monen muun ruuhkavuosia elävän henkilön ajatuksissa, mutta valitettavasti Suomessa olevan byrokratian takia tämän asian kuntoon laittaminen on äärimmäisen tärkeätä varmistaaksesi asioidesi jouhevan hoitamisen myös silloin kuin olet itse estynyt. Hyvin laaditulla edunvalvontavaltuutuksella sinun on mahdollista säästää monta harmaata hiusta läheisiltäsi jo muutenkin vaikeissa tilanteissa, joissa itse et ole enää kykenevä tekemään päätöksiä sinua koskevista asioista.

Testamentin laatimisen tärkeyden lisäksi on hyvä ymmärtää edunvalvontavaltuutuksen merkitys sijoittajana erityisesti silloin, jos omistukset ovat hieman enemmän vaivaa vaativissa omaisuusluokissa, kuten sijoitusasunnoissa tai metsissä. Sijoitusasuntojen omistajana sinulla on oikeus ja velvollisuus tehdä asuntoon liittyviä päätöksiä, ja ei ole mitenkään yhdentekevää, jos olet väliaikaisesti estynyt tekemään päätöksiä omaisuuteesi liittyvistä asioista esimerkiksi äkillisen sairastumisen vuoksi.

Ajattelin tänään kertoa teille siitä, että miksi päädyin tekemään edunvalvontavaltuutuksen näin osake- ja asuntosijoittajana ja miksi näkisin dokumentin luovan arvoa myös sinulle. Erityisesti siinä tilanteessa, jos sinulla alkaa mittarissa olemaan jo enemmän kilometrejä takana, niin suosittelisin keittämään kupposen kahvia ja lukemaan tekstin ihan viimeistä kirjainmerkkiä myöden.

Tämän tekstin luettuasi tiedät vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin liittyen edunvalvontavaltuutukseen:

  • Miksi minä päädyin tekemään edunvalvontavaltuutuksen jo nuorella iällä?
  • Miksi sinun pitäisi harkita edunvalvontavaltuutuksen laatimista?
  • Mistä sinun pitäisi aloittaa, jos haluat laatia edunvalvontavaltuutuksen osana sijoittamisen riskienhallintaa?

Miksi päädyin tekemään edunvalvontavaltuutuksen jo nyt?

Työskentelen päivätöissä projektipäällikkönä ja projektipäällikkönä työskentelyssä yhtenä vastuualueena on projektien riskienhallinta. Projektit alkavat riskien tunnistamisella ja tässä analyysissä otetaan kantaa niin riskien todennäköisyyksiin, vaikuttavuuteen kuin niiden ehkäisyyn ja minimointiin.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu pitkäjänteisesti sijoittamisen avulla on projekti siinä missä turvallisen tuotteen kehittäminen asiakkaalle työpaikalla. Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelussa riskejä on niin aikataulun, sijoitusten kuin henkilön osalta näin muutaman mainitakseni. Riskienhallinnan suunnittelussa projektia (tässä tapauksessa taloudellinen riippumattomuus ikävuoteen 50 mennessä) arvioidaan järjestelmällisesti ja pyritään tunnistamaan riskit ja niiden intensiteetit. Riskien tunnistamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen on helppo laatia toimintoja, joilla riskien taloudellista vaikutusta pystytään poistamaan tai ainakin vähentämään.

Siinä missä pyrin vähentämään sijoittamiseen kohdistuvaa riskiä ajallisesti hajauttaen, sijoittamalla useampaan omaisuusluokkaan, markkinaan kuin toimialaan, niin oikeudellisia dokumentteja laatimalla pystyn poistamaan (tai ainakin vähentämään) henkilöstä, eli itsestäni, johtuvia riskejä. Tämän prosessin aloitin laatimalla ensiksi testamentin kolmisen vuotta sitten ja heti perään tänä vuonna Lakitoimisto Kunnes Oy:n avustuksella edunvalvontavaltuutuksen, jolla annoin valtuudet läheiselleni hoitaa asioitani liittyen talouteeni, omaisuuteeni kuin hoitooni siinä tapauksessa, jos olen itse estynyt ja kykenemätön niitä tekemään.

Edunvalvontavaltuutuksella pystyn määräämään miten asioitani pitäisi hoitaa esimerkiksi siinä tapauksessa, jos itse saisin vakavan koronaviruksen aiheuttaman sairauden ja joutuisin pitkäksi aikaa hengityskoneeseen. Koska kuulun useampaan riskiryhmään, niin riski on todellinen, sen vaikutus on suuri, mutta todennäköisyydeltään se on kuitenkin varsin pieni viettäessäni suurimman osan vapaa-ajastani kotona. Jos olisin poissa pelistä esimerkiksi kuukauden, niin miten omaisuuteni kävisi? Edunvalvontavaltuutuksella voin määritellä, että miten läheiseni pitää toimia tässä tilanteessa.

Suorana osakesijoittajana ja asuntosijoittajana omaisuuteni hallinta on varsin aktiivista, vaikka olenkin niin sanotusti ”buy-hold-monitor” -sijoittajatyyppiä. Erityisesti asuntosijoittamisen puolella minun pitää olla jatkuvasti kykenevä tekemään päätöksiä liittyen sijoitusasuntooni, vaikka minulla on toistaiseksi vain yksi sijoitusasunto sijoituskumppanini kanssa. Asuntojen määrän lisääntyessä velvollisuuksien, päätöksien ja hallinnoinnin merkitys ja määrä vain kasvavat. Oikeudellisten dokumenttien laatiminen hyvissä ajoin ongelmatilanteiden vuoksi on mielestäni erittäin tärkeää ja tämän vuoksi halusin poistaa riskiä tekemällä tämän viimeisimmän dokumentin, joka minulta vielä puuttui.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen, Miten edunvalvontavaltuutus laaditaan?, Mitä hyötyä edunvalvontavaltuutuksesta on?

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen onnistui hyvin myös etänä Teamsin välityksellä. Niina ohjasi minua dokumentin täyttämisen osalta koko ajan selventäen minulle epäselviä asioita.

Edunvalvontavaltuutuksessa annoin täyden oikeuden läheiselleni hallita omaisuuttani, raha-asioitani kuin päättää hoitoani koskevista asioista. Jotta läheiseni ei joutuisi tekemään vaikeita päätöksiä esimerkiksi hoitoni lopettamisen osalta, niin laadin edunvalvontavaltuutuksen ohella lakimieheltä saatujen neuvojen pohjalta myös hoitotahdon, jota en sen enempää käsittele tässä kirjoituksessa. Tämän tarkoituksena on vain helpottaa omaisteni päätöksentekoa ja lisäksi pystyn hieman itse vaikuttamaan siihen, että koko omaisuuttani ei tuhlata hoitoihini, jos oikeasti mitään ei ole enää tehtävissä.

Edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi on mahdollista laatia myös yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet omaisuuden hallinnan liittyen, jota käytin itse myös hyväksi dokumenttia laatiessa. Toivoisin esimerkiksi omaisuuteni siirtyvän sellaisenaan sukupolvelta toiselle, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että en haluaisi edunvalvojani sitä myytävän niissä tilanteissa, kun olen itse estynyt. Näin useamman sukupolven päästä lapsenlapsenlapsenlapseni voivat ihailla miten fiksu se entinen porilaine olikaan lopettaessaan köyhyyden periytymisen häneen.

Miksi sinun pitäisi harkita edunvalvontavaltuutuksen laatimista? Kenelle siitä on hyötyä?

Edunvalvontavaltuutuksesta on hyötyä mielestäni ihan jokaiselle, jolle testamentistakin on hyötyä. Erityisen paljon koen sen luovan lisäarvoa vanhemmalle sukupolvelle, yrittäjille ja sijoittajille ikään katsomatta, joilla on aktiivista hallintaa vaativaa omaisuutta portfoliossaan. Jos tunnistat kuuluvasi yhteenkään edellä mainittuun kategoriaan ja sinulla ei ole edunvalvontavaltuutusta, niin suosittelen ehdottomasti harkitsemaan kyseisen dokumentin laatimista hyvissä ajoin.

Jos olet asuntosijoittaja, kuten allekirjoittanut, niin tiedät hyvin kaikki siihen liittyvät ymmärrystä ja osaamista vaativat toiminnot, kuten vuokrauksen, asunnon myymisen ja ostamisen. Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että omaisuuteesi liittyviä asioita hoitaa joku läheinen luotettava henkilö, joka vielä ymmärtää sijoitussuunnitelmasi ja -strategiasi. Muista siis dokumentin laatimisen lisäksi huolehtia läheisesi ”kouluttamisesta” tähän tehtävään sopivaksi.

Vanhetessasi riskisi tulla muistisairaaksi kasvaa ja sairastuttuasi saatat elää vuosikausia omaisuutesi kanssa ilman kykeneväisyyttä hoitaa sitä. Tämän vuoksi edunvalvontavaltuutuksen tärkeys korostuu iän karttuessa, mutta ei siitä ole haittaa nuorempanakaan sijoittajana. Dokumentti pitää kuitenkin laatia silloin, kuin on vielä oikeustoimikelpoisessa kunnossa.

Byrokratia edunvalvonnan osalta on työlästä, jonka lisäksi joudut tekemään vuosittaisen selvityksen Digi- ja väestötietovirastolle (kavereiden kesken DVV), jos edunvalvontavaltuutusta ei ole laadittu. Tämän dokumentin laatimisen myötä edunvalvontavaltuutetun ei tarvitse tehdä vuosittaista selvitystä DVV:lle siitä, miten hän on esimerkiksi omaisuuttasi hoitanut (paitsi, jos näin on määrätty erikseen tehtäväksi edunvalvontavaltuutuksessa). Tämä helpottaa edunvalvojasi taakkaa asioidesi hoitamisen osalta.

Jotta sinun ei tarvitse luottaa pelkästään vain minun sanomaani edunvalvontavaltuutuksen tarpeellisuudesta sijoittaja, niin annetaan myös oikean asiantuntijan kertoa oma näkemyksensä asiaan. Lakitoimisto Kunnes Oy:n lakimiehenä toimiva Niina Kosunen, joka lähti samalla myös sponsoroimaan tämän kirjoituksen, antaa alla hänen suosituksen edunvalvontavaltuutuksen osalta. Hänellä on vuosien kokemus muun muassa perhevarallisuus- ja perintöasioissa.

Miksi ja missä tilanteissa minun kannattaisi tehdä edunvalvontavaltuutus?

"Edunvalvontavaltuutus on palvelus niin edunvalvontavaltuutuksen tekijälle itselleen kuin myös hänen läheisilleen. Valtuuttajan itsensä kannalta edunvalvontavaltuutus on keino varmistua siitä, että hänen asioitaan hoidetaan hänen tahtoaan ja mahdollisia tarkempia toimintaohjeita noudattaen. Edunvalvontavaltuutuksen tekijän läheisten kannalta taas asiakirja on keino minimoida valtuutetun toimintaan liittyvä ylimääräinen, raskas byrokratia, joka olisi väistämättä edessä, jos edunvalvontavaltuutusta ei ole ajoissa tehty ja läheinen määrättäisiin edunvalvojaksi.

Pidän edunvalvontavaltuutusta äärimmäisen tärkeänä ihan jokaiselle meistä - olipa kyse nuoresta tai iäkkäämmästä henkilöstä. Usein niin edunvalvontavaltuutus kuin testamentti mielletään ikääntyneiden asiaksi, mutta uskallan väittää, että myös nuoremmat sukupolvet tarvitsevat etenkin edunvalvontavaltuutusta. Sairaudet ja onnettomuudet eivät katso ikää, ja esimerkiksi lapsiperheessä toisen vanhemman toimintakyvyttömyys hankaloittaa perheen arkea merkittävästi. Edunvalvontavaltuutus on verrattavissa vakuutukseen, jota ei koskaan toivo joutuvansa käyttämään, mutta joka tuo mielenrauhaa mahdollisten vastoinkäymisten varalta."

-Niina Kosunen (Lakimies, OTM, HTM)-

Haluan tehdä edunvalvontavaltuutuksen ja avustaa läheisiäni hoitamaan omaisuuttani oikein minun ollessa estynyt – Mistä minun pitäisi aloittaa?

Hienoa, että sinua alkoi kiinnostaa laittaa oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna tärkeän dokumentin kuntoon pikimmiten. Kuten aikaisemmin testamentin tekemisen osalta, niin tämäkin prosessi alkaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin ennen kuin varaat ajan lakimiehelle edunvalvontavaltuutuksen laatimista varten:

  1. Kenet haluat toimivan ensisijaisena valtuutettuna? Osaisiko kyseinen henkilö toimia annettujen ohjeiden mukaisesti?
  2. Ketkä voisivat toimia toissijaisena valtuutettuna ja varavaltuutettuna?
  3. Haluanko valtuuttaa edunvalvojan huolehtimaan omaisuuteen, talouteen, terveyteen ja hoitoon liittyvien asioiden lisäksi myös jostain muusta erikseen määrätystä asiasta?
  4. Miten haluat asioitasi hoidettavan, jos olet estynyt?
  5. Onko minulla hoitotahto laadittuna?

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on yksinkertaista ammattitaitoisen lakimiehen kanssa ja näihin kysymyksiin vastaamalla pääset jo pitkälle. Jos jotkin asiat dokumentin laatimisessa ovat epäselviä, niin ei hätää, lakimies selittää juurta jaksaen dokumentin merkityksen ja yksityiskohdat sinulle sekä saat tukea dokumentin laatimisen kanssa prosessin alusta loppuun asti.

Edunvalvontavaltuutuksen, niin kuin kaikki oikeudelliset dokumentit, kannattaa laatia yhdessä asiantuntijan kanssa, jotta ne ovat lakiteknisesti oikein laadittuja ja yksiselitteisiä. Huonosti laadittu edunvalvontavaltuutus ei ole pätevä ja se voi aiheuttaa isoja ongelmia edunvalvontavaltuutetulle dokumentin käytäntöönpanon yhdessä.

Tämän vuoksi, Lakitoimisto Kunnes Oy:n Niina Kosunen on lupautunut tarjoamaan kaikille Osinkoinsinööri -blogin lukijoille 20 prosentin alennuksen edunvalvontavaltuutuksen laatimisen lopullisesta hinnasta (329 euroa, sis. ALV) 31.12.2021 mennessä tehtyjen tilauksien osalta. Muista mainita tilauksen yhteydessä, että olet Osinkoinsinööri -blogin lukija, niin saat alennuksen hyödynnettyä!

Lakitoimisto Kunnes Oy:n juuri päivitetyt kotisivut ja somet löytyvät vielä alla olevista linkeistä. Ota ne ihmeessä seurantaan!

Kotisivu

Facebook

Instagram

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 03-2024

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Kuukausikatsaus 2024-02

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Kuukausikatsaus 2024-01

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukauden Osake - Eolus Vind