Salkkuyritykset taantumassaKoronavirus COVID-19 ravistelee maailmaa ja sitä kautta melkein jokaista maailman yritystä. Terveys on tällä hetkellä kaikkien ihmisten prioriteettina, mutta talouden toiminta on ihan yhtä tärkeätä. Kumpikaan ei kuitenkaan poissulje toista. Päätinkin tällä kertaa viettää hieman aikaa pohtien miten salkkuni yritykset tulevat pärjäämässä meitä kohtaavassa taantumassa, minkä todennäköisyys alkaa olemaan jo 100 %. Toivottavasti pysymme kuitenkin ”vaan” taantumassa ja emme päädy lamaan, mikä näkyisi jo huomattavasti useamman ihmisen elämässä.

Nykyisen korkoympäristön mahdollistamana yritykset ovat nostaneet lähes ilmaista rahaa oman liiketoiminnan vauhdittamiseksi jo vuosia. Lainan nostaminen on järkevää, kun liiketoiminta on kunnossa ja lainan määrä suhteessa omaisuuteen sekä liiketoiminnan rahavirtaan pysyy terveenä. Alhaiset korot ovat kuitenkin mahdollistaneet suurien ”zombiyritysten” synnyn, jossa liiketoiminnalla ei olisi mahdollisuuksia pärjätä korkojen ollessa ”normaalilla” tasolla ja ne ovat pysyneet pystyssä vain ilmaisen rahan vuoksi. Pienetkin muutokset koroissa saattaa siis aiheuttaa konkursseja tällaisissa yrityksissä.

Koronavirus COVID-19 laittaa lähes jokaisen yrityksen liikevaihto- ja liikevoittoennusteet roskakoriin seuraavaksi vuodeksi tai kahdeksi. Yksikään asiantuntija tai analyytikko ei vielä osaa sanoa, miten tämä vastoinkäyminen tulee vaikuttamaan yritysten toimintaan, taseeseen ja tulokseen. Varmaan kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tulemme näkemään yritysten tämän vuoden liikevaihdossa romahduksia ja loistavan liiketoiminnan omaavien yritysten liikevoiton valahtamisia jopa tappiolliseksi. Töyssyt kuuluvat osaksi markkinasyklejä ja tämä ei ole yhtään erilaisempi kuin muut vastaavat romahdukset aikaisemmin. Eroavaisuutena voisi mainita sen, että tällä hetkellä ihmisillä on rahaa kuluttaa, mutta he eivät vaan yksinkertaisesti pääse kuluttamaan.

Huonot ja velkaiset liiketoiminnot loppuvat, ja näistä konkurssiin joutuneista yrityksistä parhaimmat työntekijät hakeutuvat sekä pääsevät muihin yrityksiin töihin. Tätä voisi kutsua luovaksi tuhoksi ja se on erittäin tarpeellista ihmiskunnan tehostumisen näkökulmasta. On turhaa tehdä vuosikymmeniä asioita, joille ei ole kysyntää eikä se tuota mitään.

Vakavaraiset, terveen liiketoiminnan omaavat, yritykset eivät ole vaarassa joutua konkurssiin tälläisinäkään aikoina, vaikka tämä tuleekin lisäämään yritysten velkaisuutta tai pienentämään yrityksen kassaa. Yrityksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi tällaisissa tilanteissa yritykset saattavat myös järjestää osakeanteja nykyisille omistajille. Vakavaraisen ja terveen liiketoiminnan tunnistaminen onkin sitten asia erikseen, kun kukaan ei osaa sanoa miten pitkään tämä COVID-19 pandemia vaikuttaa liiketoimintaan.

Varoituksen sana


Olen pohtinut nämä asiat omassa pienessä päässäni ja en takaa, että niistä yksikään on totta tai olettamiani asioita tulisi tapahtumaan lähitulevaisuudessa. En ole minkään alan erityisosaaja, joten on mahdollista, että en ymmärrä kaikkia asioita täysin. Kenelläkään, ei siis minullakaan, ei ole mitään käsitystä miten pitkään COVID-19 vaikuttaa yritysten liiketoimintaan. Ethän siis tee näiden pohdintojen perusteella yhtäkään sijoituspäätöstä.

Yritysten numeerinen tarkastelu

Salkussani on tällä hetkellä 12 yritystä, jotka ovat listattuna alla olevassa taulukossa 1. Taulukossa käy ilmi yritysten liikevaihto (Milj. €), oman pääoman tuotto viimeiseltä viideltä vuodelta (%) ja velkaantumisaste. Velkaantumisaste on värikoodattu seuraavasti: <0.2 vihreä, 0.2-0.59 keltainen, 0.6-0.99 oranssi, >1.0 punainen. Kaikki yli 1.0 velkaantumisasteet ovat pääasiallisesti luokiteltu huolestuttavaksi.

Taulukko 1. Salkkuyritykset 04/2020


Liikevaihdon näkökulmasta mitattuna salkun suurimmat yritykset ovat BASF sekä Novo Nordisk ja pienimmät ovat Betsson sekä Medpace.

Salkkuyritysten liiketoiminta ja hinnoitteluvoima on loistava kaikilla muilla kuin Kemiralla ja Nordealla. En laske tällä hetkellä Medpacea ja Elektaa tähän ryhmään, koska molemmat ovat ns. kasvuyrityksiä ja marginaalien kohentaminen ei ole vielä ensimmäinen prioriteetti. Oman pääoman tuotto on siis mallillaan lähes kaikilla yrityksillä, joten on odotettavaa, että tulevaisuudessakin rahaa tullaan tekemään.

Velkaantumisaste salkkuyrityksilläni on pääasiallisesti hallinnassa kolmea poikkeusta lukuunottamatta: Pandora, Intrum ja Nordea. Intrumin ja Nordean tarkastelu velkaantumiasteen näkökulmasta on mielestäni hieman ongelmallinen, kun molemmat tekevät sitä enemmän tulosta mitä enemmän velkaa on. Toisin sanoen salkun ainoa ”kriisiyhtiö” velkaantumisen suhteen on Pandora.

Tällä viikolla kantautui tietoa siitä, että Stockmann on hakeutunut velkasaneeraukseen. Stockmann ei olekaan tuottanut viimeiseen 7 vuoteen yhtäkään senttiä positiivista tulosta ja velkataakka on korkea. Tase on myös täynnä ilmaa todella korkean liikearvon vuoksi. Itse en usko, että Stockmann jää pystyyn vaan yritys haetaan konkurssiin ja omaisuus myydään. Mittään en kuitenkaan mistään tiiä. Velkaisuuden seuraaminen ei ole siis turhaa, vaan sitä pitää seurata tarkasti, jos sijoittaa yksittäisiin yrityksiin.

BASF

BASF on valtava kemianalan yritys, joka kärsii mittavasti koronaviruksen vaikutuksesta. BASFin arvoketju on haaroittunut ja COVID-19 on takuulla vaikuttanut moneen kohtaan. Koronavirus on vaikeuttanut Kiinan kemikaalien tuotantoa, joka nähdään tuotantoasteen laskuna.

Logistiikkaongelmat tekevät myös toisen suuren loven BASFin liiketoimintaan. Tuotteiden kysyntä on laskenut asiakkaiden tuotanto-ongelmien vuoksi. Koronavirus ei ole edes ainoa BASFin ongelma tällä hetkellä vaan samaan aikaan Saudi-Arabia ja Venäjä laittoivat hyrskyn myrskyn öljyn markkinahinnan, mikä tulee laskemaan liuskeöljyvalmistajien tuotantoa tai jopa romahduttamaan koko alan. Koko alan romahtaminen Yhdysvalloissa on mielestäni epärealistista, koska USA on halunnut kasvattaa omavaraisuuttaan öljyn suhteen. Uskon, että öljyä tuotetaan vaikka se olisi tappiollista. Tuontiöljyn määrä kuitenkin varmasti kasvaa, joka laskee liuskeöljyn tuotannossa tarvittavien kemikaalien kysyntää.

BASFin öljyliiketoiminta romahti viimeksi vuonna 2016 sen hetkisen öljykriisin vuoksi jopa 80 %, joten ei ole mitään syytä epäillä sitä eikö sitä voisi tapahtua myös uudestaan. Vaikka paskaa lentää tuulettimeen vähän joka puolelta, niin BASF on kuitenkin loistavassa kunnossa. Velkaa on (Monsanton liiketoimintojen ostaminen osittain) jonkin verran, mutta velkaantumisaste on kuitenkin kunnossa hankinnasta huolimatta. Operatiivinen kassavirta on erittäin vahva ja kassastakin löytyy rahaa noin 2.5 miljardia. Suurin osa BASF liiketoiminnasta on omasta näkökulmastani katsottuna turvassa ja en usko kaikkien yhtäaikaiseen romahtamiseen. BASF on hinnoiteltu tällä hetkellä erittäin edullisesti pitkällä sijoitushorisontilla.

En ole luopumassa BASFista, vaan olen ostanut sitä jopa lisää osakkeen romahtaessa yli 60 €:sta 40 €:n.

Betsson

COVID-19 on laittanut käytännössä koko maailman urheilutapahtumat säppiin ja täten myös niihin vahvasti liittyvän vedonlyönnin. Betssonin urheiluvedonlyönti on siis romahtanut käytännössä kokonaan. Betssonin liiketoiminnasta kuitenkin 75 % on kasinopelejä, joihin koronavirus vaikuttaa mielestäni positiivisesti. Ihmiset ovat sisällä ja eivät tykitä rahojaan pelikoneisiin vaan etsivät tekemistä netistä. Betssonilla on varsin vahva brändi, joten odotan sen liikevaihdon jopa kasvavan kasinopelien osalta. Alankomaissa olevan jäähdyttelyperiodin vaikutuksia tullaan tietysti edellään näkemään, joka voi vaikuttaa liikevaihtoon alentavasti.

Betssonilla ei ole käytännössä lainkaan pitkäaikaista velkaa ja lyhytaikaistakin on vain vähän. Betsson siis todella hyvässä asemassa ottamaan hittiä tästä taantumasta. Betssonin osingonmaksukykykin on hyvä, mutta on mahdollista, että osingosta luovutaan täksi vuodeksi. Itse valitsisin sen tien, jos olisin asiasta päättämässä.

Betsson hinnoiteltiin mielestäni jo konkurssiyritykseksi, kun pari viikkoa sitten osake kävi 26 SEK tasolla. Betssonin normaali tulos on ollut noin 6 SEK osakkeelta, joten hetkellisesti osake hinnoiteltiin PE-arvolla 4.3. Valitettavasti tämä taso meni itseltä sivu suun, kun olin kerinnyt käyttämään kaikki rahat arvo-osuustililtä (Superluottoa on tietty tarjolla, mutta pyrin vivuttamaan hyvin maltillisesti).

En ole luopumassa Betssonista ennen vuotta 2022 paitsi, jos osake kaksinkertaistuu ennen sitä (suhteessa omaan ostohintaani).

Elekta

Elektan liiketoiminta voi häiriintyä koronaviruksen vuoksi mielestäni kahdesta syystä. Sairaalat saattavat siirtää investointeja, joka vähentäisi syövänhoitoon liittyvien laitteiden kysyntää. Toisena syynä on se, että Elekta käyttää laitteiden valmistamiseen alihankkijoita, mistä johtuen on hyvin todennäköistä, että arvoketjussa on ollut häiriöitä ja laitteita ei ole pystytty valmistamaan normaalisti. Jos me kaikki emme tule kuolemaan koronavirukseen, niin syöpä tulee olemaan monen länsimaisen ihmisen kohtalo tulevaisuudessakin. Markkinat ovat siis vahvat hamaan tulevaisuuteen. Onko Elekta parempi kuin Varian, niin on sitten taas ihan toinen kysymys.

Elektan liikevoittomarginaali on ollut paikoitellen varsin ohut, joten jopa negatiivinen vuositulos ei tulisi itselleni minään yllätyksenä. Elektan osakkeen hinnoittelu on ollut viimeiset vuodet täysin posketonta (ei mitenkään ansaittua), kun tulos on säälittävät 3 SEK osakkeelta. Vaikka aikaisemmin määrittelin Elektan kasvuyritykseksi, niin se ei ole siinä mielestäni onnistunut. Olen ostanut elektaa noin PE 20 nurkilla ja jos sinne lasketellaan, niin tulen todennäköisesti lisäämään Elektaa. Nykyisellä arvostuksella se on kuitenkin liian kallis verrattuna yrityksen laatuun.

Elekta on pitkään ollut myyntilistani kärjessä ja on hyvin mahdollista, että se sieltä poistuu jossain vaiheessa. Saatan kuitenkin seurata tilannetta vielä parin vuoden ajan ja ostella osaketta alhaisella arvostuksella, jos niin tulee käymään.

Gjensidige Forsikring

Vakuutusalalla toimiva Gjensidige on myös saanut iskua koronaviruksesta. Matkustamisen estyminen ja matkojen peruuntuminen on lisännyt korvaushakemusten määrää. Samaan hengenvetoon pitää kuitenkin muistaa, että ihmiset pysyvät enemmän sisätiloissa, mikä vähentää esim. autoilusta aiheutuvien vahinkojen määrää. Monet yritykset hakevat tällä hetkellä rahaa vakuutusyhtiöltä liiketoiminnan täydellisen pysähtymisen johdosta, mutta monet vakuutusyhtiöt eivät ole maksaneet korvauksia. Se on mielestäni täyttä paskaa.

Kriisitilanteissa ihmiset hyvin harvoin alkavat vähentämään vakuutustensa määrää, vaan saattavat alkaa jopa lisäämään niitä. Oman kuolevaisuutensa tunnistaminen silloin tällöin voi jopa lisätä ihmisten mielenkiintoa ottaa terveys- ja henkivakuutuksia. Vaikka koronavirus tuleekin kasvattamaan vakuutusyhtiön kulupuolta, niin näen tämän kriisin positiivisena asiana Gjensidigen näkökulmasta.

Vakuutusyhtiöt harrastavat vakuuttamisen lisäksi myös sijoitustoimintaa, jossa tulemme näkemään selkeän romahduksen ensimmäisellä kvartaalilla. Markkinoiden volaliteetin kasvaminen on yleensä myrkkyä vakuutusyhtiöille ja odotan merkittävien tappioiden syntyä. Pitkällä aikavälillä nämä tulevat kuitenkin tasaantumaan.

Gjensidigen oli tarkoitus maksaa lisäosinko tänä vuonna, mutta on hyvinkin mahdollista, että siitä luovutaan. Gjensidige on kuitenkin todella hyvässä asemassa ottamaan vastaan koronaviruksen tuomat ongelmat velkaantumisen näkökulmasta.

En ole myymässä Gjensidigen osakkeita ja olen harkinnut position lisäämistä.

Intrum

Perintätoimistolle tulee olemaan paljon asiakkaita taantuman vuoksi, minkä voidaan olettaa olevan positiivista Intrumin näkökulmasta. Pitää kuitenkin muistaa, että perinnän riskinä on se, että ostetuista lainoista ei saada senttiäkään takaisin, kun maksajat menevät vattalleen (default) ja eivätkä pysty hoitamaan velvollisuuksiaan. Jos räjähdysmäiseltä velkojen takaisinmaksun laiminlyönniltä vältytään, niin Intrum tulee tekemään kovaa tulosta.

Lähtökohtaisesti sijoittajat uskovat defaulttien kasvamiseen, joka ollaan nähty pörssikurssin teurastuksena. Intrum on myös velkaantunut Lindorffin hankinnan jälkeen, joten pelko rahoitusaseman laskemisesta on perusteltu. Intrumin on myös laskenut vuoden tulosennustetta 35 SEK:stä 19 SEK:in kuluvalle vuodelle. Pitää kuitenkin muistaa, että osake on tällä hetkellä pyörinyt 110-120 SEK ympäristössä antaen PE-arvoksi 6. Intrumin johdolla on kuitenkin vahva usko omaan yritykseen ja he aloittivat omien osakkeiden ostamisen. Ostin samalla osakkeita myös itsekin.

Intrumin Italia altistuksesta on liikkunut paljon erinäistä tietoa ja tämän vuoksi Intrum itse kertoi Italian tuottavat kassavirrasta vain 4 %. Jos tämä tieto on totta, niin ”Italia riski” on varsin pieni. Hieman tämän uutisen jälkeen Muddy Waters hedgerahasto otti shorttiposition Intrumiin, joten odotan tämän olleen paskapuhetta.

Jos Intrum selviää ehjin nahoin tästä kriisistä ja Muddy Waters ei ole löytänyt jotain todella suurta kusetusta, niin osake tulee kyllä nousemaan tästä pohjasta korkealle. En ole ajatellut luopua Intrumista, mutta en myöskään ole ostamassa osaketta enää lisää, koska se on jo suurin omistukseni (ei enää arvoltaan, mutta eniten laitettu rahaa sisään).

Kemira

Kemiran öljyteollisuudessa käytettävien kemikaalie kysyntä tulee todennäköisesti romahtamaan samalla tavalla kuin BASFilla. Kemian yrityksenä Kemira saattaa altistua samalla tavalla Kiinan ongelmille, jos reaktioissa tarvittavia kemikaaleja ei ole saatavilla samalla tavalla. Kemira ei ole myöskään tunnetusti onnistunut kovin hyvin viemään korottuneita hankintahintoja tuotteiden hintoihin, joten marginaalien ohentuminen on todennäköisesti edessä. Kemirassa on kuitenkin viime vuosina ollut positiivinen tunnelma ja uskon sen selviävän kriisin yli ongelmitta.

Kemiran vesikemikaalit ovat todella tärkeä osa tulevaisuuden taistelua vähentyviä vesivarantoja vastaan, mikä oli myös ainoa syyni lähteä Kemiran kyytiin aikoinaan. En ole ajatellut luopua Kemirasta ja olen harkinnut sen lisäämistä.

Medpace

Medpace on yhdysvaltalainen kliininen sopimusvalmistaja, joka on viimeiset vuodet kasvanut merkittävästi. Koronaviruksen vaikutus Medpaceen on luultavasti varsin maltillinen, paitsi jos tauti pääsee leviämään yrityksessä. Yrityksessä on myös saatettu lisätä etätöiden määrää ja vähentää ihmisten määrää samoissa tiloissa, mitkä saattavat vaikuttaa tuloksentekokykyyn. Medpacen liiketoiminta on kuitenkin loistavaa ja todellista riskiä lääkevalmisteiden onnistumisesta kantavat asiakkaat eikä Medpace. Lääkeyritykset ovat yleisesti ottaen todella vakavaraisia (poissulkien pienet) ja ne tuskin siirtävät investointejaan myöhemmäksi. Uskaltaisin melkein väittää, että Medpace selviää koronasta varsin pienillä kolhuilla. Tätä ajatusta tukee myös se, että kasvavana yrityksenä Medpacella ei ole lainkaan velkaa.

Ostin Medpacea juuri, mutta ajatukseni on lisätä omistusta hinnoitteluvirheissä.

Metsä Board

Metsä Board on Euroopan suurin taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin valmistaja yli kolmanneksen markkinaosuudella. Verkkokaupan yleistyminen, tuotevalmistajien ympäristövastuun lisääntyminen ja muovin korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla on kasvattanut pakkausmateriaalien kysyntää. Tulevaisuuden trendit ovat siis Metsä Boardin puolella. Hetkellisesti koronavirus tulee kuitenkin vaikuttamaan Metsä Boardiin, mutta onneksi yritys on todella hyvässä taloudellisessa asemassa ottamaan isoakin hittiä.

Muutama päivä sitten Metsä Board ilmoitti maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle, joten usko omaan toimintaan on yrityksellä kova. Sellun hinnan on ennakoitu heikentyvän, joten se tulee rasittamaan tulosta. Verkkokauppa on varmasti lisääntynyt merkittävästi koronaviruksen vuoksi, mutta on vaikeaa sanoa kuinka paljon tämä on tuonut lisää kysyntää Metsä Boardille.

Metsä Boardin kilpailijan Stora Enson kohdalla uutisoitiin jo noin tuhannen ihmisen lomauttamisesta, joten ei ole mitenkään mahdotonta, että vastaavaa ei voisi tapahtua Metsä Boardille. Töyssyjä voi siis hyvin olla lähitulevaisuudessa.

En ole harkinnut Metsä Boardin myyntiä, vaan miettinyt sen lisäämistä.

MOWI

Lohen syönti on trendikästä ja maapallon kantokyvyn kannalta tärkeää. Lohen feed conversion ratio on yksi alhaisempia koko eläinkunnassa ja lohen terveellisyyskin on kiistämätöntä. Lohen kysyntä tulevaisuudessa on siis taattu erityisesti Aasian maiden länsimaalaistuessa. MOWIn ongelmana on kuitenkin suuri riippuvuus logistiikan toimivuudesta ja koronavirus onkin aiheuttanut ongelmia kyseisellä alalla. MOWI tulee mielestäni ottamaan hetkittäisesti hittiä joko siitä, että kalat jäävät varastoon (kilohinnan lasku tarjonnan kasvaessa) tai luksustuotteen kysynnän laskemisena. Todennäköisesti kuitenkin lohen hinta pysyy hyvällä tasolla.

Ostin juuri MOWIa lisää salkkuun ja tulen lisäämään sitä hinnoitteluvirheissä.

Neste

Nesteen biopolttoaineiden kysyntä tulee pysymään tulevaisuudessakin vahvana, mutta öljyn markkinahinnan romahtaminen tulee kuitenkin vaikuttamaan myös Nesteeseen. Neste on kuitenkin äärettömän hyvässä kunnossa velkaantumisen ollessa negatiivinen ja marginaalien ollessa vahvoja. Nesteellä on kassassa myös noin 1.5 miljardia euroa, jolla tämän vuotisen osingon voisi maksaa kahdesti. Neste on siis hyvin suojaantunut koronavirusta vastaan, mutta ei ole sille täysin immuuni.
Nesteen lisääminen on käynyt mielessä, mutta ostoslistallani on muutamia yhtiöitä ennen sitä.

Nordea

Nordean ympärillä on käyty paljon keskustelua siitä, että mikä on Nordean altistuminen lento- ja öljyteollisuudelle sekä risteilyaluksille. Nordea julkaisi muutamia päiviä sitten tiedotteen, missä mainitsi näiden altistumien olevan alle 2.5 % koko lainaportfoliosta. Tiedote on luettavissa muuten täältä. Monet pankit, Nordea mukaan lukien, ovat myöntäneet ihmisille lyhennysvapaita, joka tulee tietysti näkymään tuloksessa lyhytaikaisesti. Korkoympäristö tulee todennäköisesti pysymään muuttumattomana pitkään, mikä vaikuttaa negatiivisesti pankkien tulokseen pitkällä aikavälillä.
Nordea on yksi vakavaraisempia pankkeja Pohjoismaissa, joten Nordean nuri meneminen ei ole mielestäni realistinen riski. Ja jos se menee, niin monet pankit ovat menneet nurin jo ennen sitä.

Olen harkinnut Nordean lisäämistä lähiaikoina ja uskonkin niin tekeväni seuraavan kuukauden aikana.

Novo Nordisk

Novo Nordisk on yksi salkun jalokivistä ja voisi melkein sanoa, että koronavirus ei tule vaikuttamaan yrityksen toimintaan mitenkään (poissulkien logistiikka, kemikaalien tarve, ihmisten poissaolot, etätyöt, jne. mitkä vaikuttavat jokaiseen yritykseen tässä listassa). Lääkkeitä tulee kulumaan aina ja erityisesti diabeteslääkkeitä.

En ole luopumassa Novo Nordiskista ja ostan sitä heti lisää, jos osake on koskaan enää edullinen. Sellaista en usko kuitenkaan tapahtuvan koronan vuoksi.

Pandora

Pandoran altistumisen vakavuutta koronalle on todella vaikeaa arvioida. Pandora valmistaa koruja ja niiden hankinta saattaa siirtyä kuluttajilla myöhemmälle koronan aiheuttamien riskien vuoksi yksityishenkilöiden henkilökohtaiselle taloudelle. Pitää kuitenkin muistaa, että Pandoran korut ovat varsin edullisia, joten näiden hankintaan se ei välttämättä vaikuta yhtä pahasti kuin luksustuotteisiin. Pandora on velkaantunut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi, mutta samalla ne ovat lupautuneet ostamaan omia osakkeita aggressiivisesti tänäkin vuonna. Koronavirus on tietysti laittanut käytännössä kaikki liikkeet kiinni, mikä tulee merkittävästi vaikuttamaan lähikuukausien liikevaihtoon.

Pandoran hankinta on kutkutellut jo pidemmän aikaa, mutta taidan odotella alle 200 DKK hintoja ennen oston tekemistä. Ainakin yrityksen toimitusjohtaja on ollut ostolinjalla alentuneen kurssin vuoksi.

Miten sinun salkkusi yritykset ottavat hittiä koronaviruksesta? Oletko tehnyt muutoksia portfolioosi?


Kirjoitus on julkaistu myös Piksu.net sivustolla, jossa toimin kirjoittajana omalla nimelläni.

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 06-2024

Säänkestävän terassin rakentaminen omakotitaloon oikeilla materiaaleilla

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Taloudellinen riippumattomuus – Missä mennään tavoitteen suhteen?

Kuukausikatsaus 2024-05

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana