Kuukauden Osake - Medtronic

 Kuukauden Osake - Medtronic, Medtronic osake, Medtronic osinko, Medtronic fundamenttianalyysi, Medtronic analyysi, Medtronic sijoitus, Medtronic Irlanti

Kuukauden osake -teksteissä käydään lyhyesti läpi tarkasteltavan yrityksen toimintaa, mahdollisuuksia, riskejä ja tietysti myös taloudellisia lukuja. Kuukauden osake teksteissä ei anneta sijoitussuosituksia, vaan ne on tarkoitettu viihteeksi. 

Blogin kirjoittaja saattaa omistaa tai olla ostamassa kirjoituksessa esitettyä osaketta ja tämän asian voit aina tarkistaa tekstin lopussa olevassa omistussuhteen kuvaamisesta.

Jätäthän blogitekstin loppuun kommentin siitä, että mitä pidit tämän kuukauden osakkeesta ja minkä yrityksen kirjoituksen haluaisit nähdä tulevaisuudessa. Kuukauden osake kirjoituksen tekemiseen menee minulta useampi tunti, joten arvostaisin tekstin jakamista tuttavillesi tai keskusteluryhmissä.

Yritys lyhyesti

Medtronic on yhdysvaltalainen, nykyään Irlannissa päämajaansa pitävä lääkinnällisten laitteiden kehittäjä ja myyvä yritys. Yritys on perustettu Minneapolisessa vuonna 1949, jossa sen pääkonttori sijaitsi aina vuoteen 2015 asti. Vuonna 2015 Medtronic yhdistyi irlantilaisen Covidien kanssa ja samalla pääkonttori siirtyi Irlantiin Dubliniin. Tämän järjestelyn ansiosta Medtronic sai merkittävää taloudellista hyötyä kiitos Irlannin alhaisen yritysverotuksen. Medtronicin tekemä laillinen verosuunnittelu (kiistanalaista, mutta laillista) on toistaiseksi maailman suurin tyyppiään ja pysyy sellaisena todennäköisesti vielä pitkään.

Medtronicin tuoteportfolioon kuuluu satoja tuotteita ja heidän tuotteillaan hoidetaan yli 70 sairausta, joten voi varmasti turvallisesti sanoa, että he tekevät vaikutuksen maailmaan ja tekevät paljon hyvää vaikka verovälttely ei olekaan yksi niistä toivotuimmista asioista (ja on itsellekin suuri ongelma ollakseni rehellinen). Medtronicin tuotteita myydään tällä hetkellä noin 150 maassa ja heidän tuotteilla on autettu yli 72 miljoonaa ihmistä. Työntekijöitä yrityksellä on yli 100 000 kappaletta.

Medtronicin tuotteet voidaan jakaa karkeasti neljään pääsegmenttiin, mitkä ovat Sydän- ja verisuonitaudit (eng. Cardiovascular), Kirurgiset leikkaukset (eng. Medical Surgical), Neurotiede (eng. Neuroscience) ja Diabetes (eng. Diabetes). Kuten varmaan jokainen näkee, niin oikeastaan mikään lääkinnällinen laite ei liity hengityselinsairauksien hoitoon (heillä on kyllä tuotteita COVID-19 potilaiden hoitoon, mutta niiden osuus liikevaihdosta on varsin maltillinen), minkä vuoksi Medtronic on kokenut kovia viimeiset kaksi vuotta kiitos COVID-19 pandemian. Nämä ongelmat ovat näkyneet niin liikevaihdon laskuna, kannattavuuden huonontumisena kuin kassavirran pienenemisenä. Turpaan tulee siis joka puolelta.

Medtronicin suurimpiin kilpailijoihin kuuluvat Stryker, Becton Dickinson, Johnson & Johnson, Baxter International ja Boston Scientific. Monet näistä yrityksistä on niin valtavia, että on varmaan selvää sanoa, että kilpailu alalla on kovaa ja marginaalit ovat kovilla.

Luvut yrityksen takana

Koronavuosia (ei enää vuosi vaan vuosia) lukuun ottamatta yrityksen liikevaihto on ollut lievällä nousu-uralla, mutta mistään kasvuyrityksestä ei voida puhua. Koronavuosien aikana on keskitytty vain COVID-19 potilaiden hoitamiseen, mikä on merkittävästi vähentänyt yrityksen tuotteiden kysyntää. Yrityksen marginaalit ovat paineen alla viimeiset pari vuotta ja nähtäväksi jää, että saavutetaanko entinen kannattavuus COVID-19 pandemian jälkeisessä maailmassa. Itse uskon, että yrityksen kannattavuus tulee paranemaan paitsi, jos inflaatiossa tulee pysyvämpää kuin tällä hetkellä pelätään (lääkinnällisten laitteiden valmistaminen olisi merkittävästi kalliimpaa, jos inflaatio jäisi pitkäaikaiseksi ja en ole täysin varma, että voidaanko hinnat viedä suoraan asiakkaille tässä kilpailussa ympäristössä). Inflaation pysyvyyteen itse en usko pätkääkään.

Medtronicin tase ei näytä erityisen hyvältä. Velkaantuneisuus on ollut kasvussa ja rahavaroihin suhteutettuna velkaa on kieltämättä todella paljon. Osinkoa yritys on tyypillisesti maksanut 50-80 prosenttia tuloksestaan, mutta osingonmaksamiseen saattaa tulla painetta, jos yrityksen kannattavuus ei pian käänny parempaan. Osingon leikkaukset eivät ole mitenkään poissuljettuja, kun tasetta katsoo. Näin valtavalta yrityksestä mielestäni pitäisi odottaa tasaista osinkoa valtavan kasvun sijaan, joten osingon leikkauksella voi olla merkittävä osakekurssia laskeva vaikutus.

Näiden kirjoitusten arvokkain sisältö, eli tarkasteltavan yrityksen taloudelliset tunnusluvut ovat esitettynä alla olevassa taulukosta. Tunnuslukuihin on haettu kaikki tarpeellinen tieto vuodesta 2016 vuoteen 2021.

Medtronic osinko, Medtronic fundamenttianalyysi, Medtronic fundamentit, Medtronic sijoitus, Medtronic analyysi

Medtronicin kurssikehitys on ollut kohtuullista, mutta se on kuitenkin jäänyt OMXH25GI indeksin tuotosta. Mistään kurssiraketista ei siis tänään puhuta. Huipuista osakkeen arvostuksesta on haihtunut neljännes viimeisten kuukausien aikana. 

Medtronic Osake, Medtronic kurssi, Medtronic stock

Medtronic kurssikehitys verrattuna OMX Helsinki 25 indeksiin viimeiseltä viideltä vuodelta. Lähde: Nordnet

Mahdollisuudet

Ihmisten määrän jatkuvasti kasvaessa pidentyneen eliniän mahdollistamana ja heidän ollessa koko ajan vauraampia, yhä useammalla ihmisellä on varaa ja tarvetta Medtronicin tuotteille. Tämän vuoksi on mahdollista sanoa, että markkinat tulevat kasvamaan vuosikymmeniä tästä eteenpäin. Tämän hetkiset ongelmat ovat vain pieniä pomppuja yrityksen toiminnassa.

COVID-19 pandemia saattaa olla takana päin, minkä laannuttua Medtronicin tuoteportfolion lääkinnällisille laitteille tulee merkittävä tarve patoutuneen kysynnän vuoksi. Kysynnän kasvaessa tuotteiden hinta nousee, joka valuu suoraan viimeiselle riville.

Riskit

Covidien hankinnan jälkeen Medtronicin pääkonttori on sijainnut Irlannissa, joka on mahdollistanut verosuunnittelun (toisin sanoen verojen välttämisen). On mahdollista, että tulevaisuudessa Irlannissa muutetaan verotukseen liittyviä lakeja, jolloin yritykset alkaisivat maksaa enemmän veroa tuloksestaan. En usko tämän olevan kovinkaan todennäköistä, vaikka toivonkin sitä.

Medtroniciin kohdistuvista riskeistä on mielestäni saatu hyvä esimerkki COVID-19 pandemiasta. Kun pandemia iskee, niin muiden kuin hengityselinsairauksien hoito jää taka-alalle (yleensä pandemiaksi asti pääsevät sairaudet ovat näitä, koska ne leviävät helposti), joka laskee merkittävästi yrityksen tuotteiden kysyntää. Kun inventaariot kasvavat, niin tuotteiden hintoja aletaan laskemaan kysynnän kasvattamiseksi. Tämä taas laskee yrityksen kannattavuutta ja yrityksen kiinteät kustannukset eivät tietenkään jousta yhtä nopeasti, joka saattaa johtaa merkittävään tuloksen laskuun ja ehkä osingon leikkaamiseen. Näinä aikoina olisi hienoa, että taseessa ei oli näin järkyttävästi velkaa ja sieltä löytyisi enemmän käteistä.

Lisääntynyt kilpailu, ainakin hetkellinen inflaatio, kasvanut inventaario ja pandemian takia laskenut kysyntä ajavat yrityksen tuloksen tappiolle lähivuosiksi, joka saa osakekurssin laskemaan merkittävästi.

Yhteenveto

Yritys toimii alalla, jonka liiketoiminnalle on mielestäni selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Elinajanodotteen kasvamisen, ihmisten määrän lisääntymisen ja koko ajan vauraamman yhteiskunnan vuoksi yrityksen tuotteiden kysyntä on mielestäni taattu vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. Yrityksen osakekurssi saattaa olla kuitenkin lähiaikoina kovan paineen alla.

Liiketoiminta on helposti ymmärrettävää ja on vaikea tunnistaa riskejä, jotka huonontaisivat pysyvästi Medtronicin asemaa alalla. Yrityksellä on mielestäni erittäin hyvät mahdollisuudet selviytyä vuosikymmeniä tästä eteenpäin. Yritys on numeroiden perusteella kohtuullisesti hinnoiteltu mahdollisuuksiin nähden ja on melko todennäköistä, että tulen ostamaan yritystä jossain vaiheessa, kunhan liiketoiminnan paranemisesta on hieman näyttöä. Jos yritys ei olisi niin velkaantunut, niin olisin todennäköisesti jo yritystä ostanut.

Omistussuhde

Kirjoittaja ei omista tekstissä mainittua yritystä kirjoituksen julkaisuhetkellä (omistukset). Tulen melko todennäköisesti ostamaan yritystä tulevaisuudessa hinnoitteluvirheiden aikoihin. Kuukauden osake -kirjoitussarjassa kirjoitan sekalaisesti eri toimialojen yrityksistä riippumatta siitä, että omistanko yritystä sillä hetkellä tai onko minulla aikomusta ostaa kyseistä yritystä. Kirjoitan myös yrityksistä, mitä minulla ei ole aikomusta ostaa, mutta toimiala jostain muusta syystä kiinnostaa itseäni.

LähteetMedtronic Investor Relations

Vastuuvapaus:

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teksti voi sisältää virheitä ja siihen on hyvä suhtautua kriittisesti. Lukijan ei pidä ottaa kirjoitusta sijoitusvinkkinä tai -neuvona. Lukija vastaa itse omista rahoistaan ja päätöksistään. Blogissa ei anneta sijoitussuosituksia vaan tekstit on tarkoitettu viihteeksi.

Tekstissä käytetty fundamenttianalyysi -työkalu:

Jos haluat itse alkaa tekemään yritysten numeerista arviointi (fundamenttianalyysi), niin blogistani on mahdollista ladata käyttämäni uudistettu työkalu. Tällä työkalulla onnistut yritysten fundamenttianalyysissä. Työkalun ohjeet ja latauslinkki löytyy tämän linkin takaa.

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-04

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Kuukausikatsaus 03-2024

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin asumiskustannukseni muuttuvat muuttaessani omakotitaloon kerrostalosta

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 2024-02