Kuukauden Osake - MOWI

 

Kuukauden Osake - MOWI, MOWI osake, MOWI osinko, Marine Harvest, MOWI analyysi, MOWI fundamenttianalyysi

Kuukauden osake -kirjoitussarja on epäsuora jatkumo kiinnostavat sijoituskohteet kirjoituksilleni. Kuukauden osake -teksteissä käydään lyhyesti läpi yrityksen toimintaa, mahdollisuuksia, riskejä ja tietysti myös taloudellisia lukuja. Kuukauden osake teksteissä ei anneta sijoitussuosituksia, vaan ne on tarkoitettu viihteeksi. Blogin kirjoittaja saattaa omistaa tai olla ostamassa kirjoituksessa esitettyä osaketta ja tämän asian voit aina tarkistaa tekstin lopussa olevassa omistussuhteen kuvaamisesta. Jätäthän blogitekstin loppuun kommentin siitä, että mitä pidit tämän kuukauden osakkeesta.

Yritys lyhyesti

Norjassa pääkonttoriaan pitävä MOWI kuuluu maailman suurimpiin lohenkasvatusyrityksiin. MOWIn historia alkoi vuonna 1965 samaisen nimen alla, mutta tässä välissä sen nimi kerkesi olemaan muun muassa Marine Harvest. MOWI on yksi ainoista lohenkasvatusyrityksistä, jolla on kasvatusaltaita ympäri maailmaa, joista voidaan mainita vaikka Norja, Australia ja Chile. MOWI on äärettömän suuri peluri alallaan, koska sen kalankasvattamoilta tulee 20 prosenttia koko maailman lohesta.

MOWIn kasvattamasta lohesta 100 prosenttia on kestävän kehityksen mukaisesti kasvatettu ja sertifioitu. Tämän lisäksi lohenruokana (=syötteenä) käytettävästä villikalasta 100 prosenttia on kestävän kehityksen mukaisesti kalastettua. MOWIn kasvattama lohi kaiken lisäksi vaatii vain 0.68 kilogrammaa vapaasti kasvanutta kalaa yhden painokilon luomiseksi.

MOWIn suurempiin samalla alalla toimiviin kilpailijoihin kuuluvat Maruha Nichiro, The Scottish Salmon Company, Salmar, Leroy, Grieg Seafood ja Nippon Suisan Kaisha.

Luvut yrityksen takana

Koronavuotta lukuun ottamatta yrityksen liikevaihdon kasvu on ollut hyvällä nousu-uralla. Koronavuoden aiheuttama kysynnän lasku ravintola-alalla vaikutti negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Tähän kun vielä yhdisti konttiliikenteen tukkeutuminen, niin soppa oli valmis. Suurista ongelmista huolimatta yritys selvisi kuluneesta vuodesta hyvin pinnalla.

Yrityksen marginaalit ovat pysyneet viime vuotta lukuun ottamatta erittäin korkeina ja on mielenkiintoista nähdä, että päästäänkö tulevan vuoden aikana historialliseen kannattavuuteen takaisin kiinni. Oman pääoman tuottokin on ollut erittäin korkea toimialaan suhteutettuna ja toivottavasti siihen päästään takaisin kiinni markkinoiden normalisoituessa.

MOWIn velkaantuminen on ollut kasvussa, mutta samaan aikaan myös kassassa on normaalia enemmän käteistä, joka on hyvä asia osingonmaksun näkökulmasta. MOWI valitettavasti joutui kuitenkin leikkaamaan kvartaaliosinkoaan viime vuonna, joka ei tietenkään näytä hyvältä näin taloudellisen riippumattomuuden tavoittelijan silmissä. 

MOWI maksaa kvartaaliosinkoja, joka on tyypillisesti hyvin lähellä vuoden tulosta. Toisin sanoen vuosittainen osingonmaksu voi vaihdella suurestikin, joka nähtiin nyt ongelmien ilmetessä. Toivottavasti osingonmaksusuhdetta laskettaisiin ja nostettaisiin osinkoja sitten vaikka pikkuhiljaa tämän seilaamisen sijaan.

Näiden kirjoitusten arvokkain sisältö, eli tarkasteltavan yrityksen taloudelliset tunnusluvut ovat esitettynä alla olevassa taulukosta. Tunnuslukuihin on haettu kaikki tarpeellinen tieto vuodesta 2012 vuoteen 2020.

MOWI tunnusluvut, MOWI fundamenttianalyysi, MOWI osake, MOWI osinko, MOWI sijoitus

MOWI kurssikehitys on ollut kohtuullista ja itseasiassa sen tuotto vastaa täysin OMXH25 indeksi tuottoa viimeisen viiden vuoden ajalta. Mistään kurssiraketista ei siis tänään puhuta.

MOWIn kurssi, MOWI osake, MOWI osinko

MOWI kurssikehitys verrattuna OMX Helsinki 25 indeksiin viimeiseltä viideltä vuodelta. Lähde: Google Finance

Mahdollisuudet

Aasian maiden länsimaalaistuminen jatkuu kuten tähänkin asti, joka kasvattaa premium proteiinilähteiden myyntiä.

Alhaisen ruokintasuhteen (feed conversion ratio) eläinproteiinien kysyntä kasvaa kestävän kehityksen vuoksi, joka tarkoittaisi sitä, että hyönteis- ja kalaproteiinien myynti kasvaa.

Naudanlihan valmistuksen aiheuttamat merkittävät päästöt ohjaavat ihmisiä kuluttamaan enemmän muita proteiininlähteitä (kasvi ja eläin). Esimerkiksi itse olen vähentänyt naudan lihan ostamista ainakin 80 prosenttia viime vuoden aikana.

Kalankasvatuksen digitalisointi ja automatisointi on alkanut, ja MOWIn tavoitteena on lanseerata ns. Smart Farming konsepti vuoteen 2025 mennessä. Tämän konseptin tarkoituksena on vähentää ihmistyövoiman tarvetta ja käyttää erilaisia kuvantamisvälineita kalojen toiminnan ja terveyden seuraamiseen. Tämä uusi kasvatusmalli kasvattaa MOWIn kannattavuutta ja tekee kasvatuksesta paremmin kestävän kehityksen mukaista. MOWI on toista vuotta peräkkäin arvosteltu eniten maailman ympäristöä säästäväksi eläinproteiinin tuottajaksi (FAIRR).

Riskit

MOWI:in kohdistuvista riskeistä on saatu hyvät esimerkit koronavuoden ajalta, joten niiden listaamisesta voi hyvin aloittaa tämän osion. Maailmanlaajuisen pandemian vallitessa MOWI:in kohdistuu useampi iso riski samanaikaisesti, jotka ovat seuraavat: 1) konttikuljetukset pysähtyvät kuin seinään, jolloin inventaariot kasvavat ja myynti laskee, 2) ravintoloiden ollessa suljettuna kalan kysyntä laskee merkittävästi, vaikkakin kotona tehdyn kalan valmistaminen kasvaa ja täten hieman tasapainottaa tilannetta ja 3) ihmisten kulutustottumukset muuttuvat kohti edullisempia proteiinien lähteitä alentuneiden tulojen vuoksi (esimerkiksi työttömyys ja lomautukset), jolloin kalankysyntä laskee.

Lohenkasvatuksen suurimpiin riskeihin lukeutuvat myös lohien karkaaminen ja erilaiset helposti leviävät taudit kuten ISA (Infectous salmon anemia). Tautiin ei ole olemassa mitään parannuskeinoa tai tiedossa olevaa estotapaa (paitsi kalojen kasvattaminen merenpohjassa pinnan sijaan (ks. ”The Egg”) ja suunnitteilla oleva rokotus), joka tarkoittaa sitä, että koko kasvatusallas sisältöineen hävitetään taudin ilmetessä.

Erittäin monet ihmiset ympäri maailmaa ovat nähneet Seaspiracy dokumenttielokuvan, jossa kerrotaan kalastamisen haitoista ympäristölle ja vesieläimille. Vaikkakin monet dokumenttielokuvan väittämät on osoitettu valheelliseksi, niin kuitenkin tämä on saattanut vaikuttaa ihmisten ajattelutapaan ja tätä kautta kulutuskäyttäytymiseen. Tämä saattaa siis lisätä ihmisten kiinnostusta ostaa kasvipohjaisia proteiinin lähteitä merenelävien sijaan, joka vaikuttaa MOWIn liiketoimintaan negatiivisesti.

Kestävän kehityksen näkökulmasta lohenkasvattaminen saattaa muuttua pysyvästi tulevaisuudessa. Esimerkiksi lohenkasvattaminen maan pinnalla olevissa kalankasvattomoissa on ollut esillä jo useammassa otteessa. Vaikkakin MOWI on alan suurin toimija ja mahdollisuudet lainarahan saamiseet ovat hyvät, niin tässä tapauksessa puhuttaisiin merkittävistä investoinneista.

Yhteenveto

Yritys toimii alalla, jonka liiketoiminnalle on mielestäni selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Lohen kasvattaminen on yksi vähiten ruokintaa vaativia tuotantotapoja ja lohen terveellisyys on kiistatonta. Lohenkasvatusyrityksissä on kuitenkin selkeä riski siihen, että kuluttajien kulutustottumukset muuttuvat pysyvästi kohti kasvipohjaisia proteiinien lähteitä.

Liiketoiminta on helposti ymmärrettävää ja on vaikea tunnistaa riskejä, jotka huonontaisivat pysyvästi MOWIn asemaa alalla. Yrityksellä on mielestäni erittäin hyvät mahdollisuudet selviytyä vuosikymmeniä tästä eteenpäin. Yritys on numeroiden perusteella kohtuullisesti hinnoiteltu mahdollisuuksiin nähden ja on erittäin todennäköistä, että tulen ostamaan yritystä jossain vaiheessa lisää.

Omistussuhde

Kirjoittaja omistaa tekstissä mainittua yritystä kirjoituksen julkaisuhetkellä (omistukset). Tulen ostamaan yritystä tulevaisuudessa hinnoitteluvirheistä. Minulla ei ole mitään tarkoitusta luopua osakkeesta lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, jos yrityksessä ei tapahdu mitään huolestuttavaa. Kuukauden osake -kirjoitussarjassa kirjoitan sekalaisesti eri toimialojen yrityksistä riippumatta siitä, että omistanko yritystä sillä hetkellä tai onko minulla aikomusta ostaa kyseistä yritystä. Kirjoitan myös yrityksistä, mitä minulla ei ole aikomusta ostaa, mutta toimiala jostain muusta syystä kiinnostaa.

Vastuuvapaus:

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teksti voi sisältää virheitä ja siihen on hyvä suhtautua kriittisesti. Lukijan ei pidä ottaa kirjoitusta sijoitusvinkkinä tai -neuvona. Lukija vastaa itse omista rahoistaan ja päätöksistään. Blogissa ei anneta sijoitussuosituksia vaan tekstit on tarkoitettu viihteeksi.

Kuukauden osake kirjoituksen tekemiseen menee minulta useampi tunti, joten arvostaisin tekstin jakamista tuttavillesi tai keskusteluryhmissä. Jätä kommenttiosioon mielipiteesi juuri esitellystä yrityksestä. Jos olet erityisen kiinnostunut kuulemaan jostain tietystä yrityksestä, niin jätä maininta kommenttiosioon. Kiitos tekstini jakamisesta!

Jos haluat itse alkaa tekemään yritysten numeerista arviointi (fundamenttianalyysi), niin blogistani on mahdollista ladata käyttämäni uudistettu työkalu. Tällä työkalulla onnistut yritysten fundamenttianalyysissä. Työkalun ohjeet ja latauslinkki löytyy tämän linkin takaa.

Lähteet:

www.mowi.com

Kommentit

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-05

Säänkestävän terassin rakentaminen omakotitaloon oikeilla materiaaleilla

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Kuukausikatsaus 2024-04

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 03-2024