Kuukauden Osake - TietoEVRY

 

TietoEVRY sijoitus, TietoEVRY osake, TietoEVRY, TietoEVRY fundamenttianalyysi, TietoEVRY osinko, TietoEVRY osingot, Kuukauden Osake

Kuukauden osake -kirjoitussarja on epäsuora jatkumo kiinnostavat sijoituskohteet kirjoituksilleni. Kuukauden osake -teksteissä käydään lyhyesti läpi yrityksen toimintaa, mahdollisuuksia, riskejä ja tietysti myös taloudellisia lukuja. Kuukauden osake teksteissä ei anneta sijoitussuosituksia vaan ne on tarkoitettu viihteeksi. 

Blogin kirjoittaja saattaa omistaa tai olla ostamassa kirjoituksessa esitettyä osaketta ja tämän asian voit aina tarkistaa tekstin lopussa olevassa omistussuhteen kuvaamisesta. Jätäthän blogitekstin loppuun kommentin siitä, että mitä pidit tämän kuukauden osakkeesta.

Yritys lyhyesti

Suomessa pääkonttoriaan pitävä TietoEVRY on yksi pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden ja ohjelmien tarjoajista palvellen tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita lähes sadassa maassa. Henkilöstöä TietoEVRYllä on melkein 24 000 kappaletta, josta puolet työskentelee pohjoismaissa.

TietoEVRY konsoltui ja ohjaa asiakkaita uusien datakeskeisten liiketoimintamallien käyttöönotossa, sekä suunnittelee ja rakentaa kyseisiä ratkaisuja asiakkaille. Datakeskeiset digitaaliset ratkaisut luovat asiakkaalle lisäarvoa ja kilpailukykyä nostaen tuottavuutta, joka on välttämättömyys nykyisessä globaalissa maailmassa.

TietoEVRYn liiketoiminto voidaan jakaa kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat listattuna alla. Suluissa vielä merkattuna kyseisen liiketoiminnan osuus koko liikevaihdosta vuonna 2020.

 • Digitaalinen konsultointi (24 prosenttia)
 • Pilvi- ja infrastruktuuriratkaisut (33 prosenttia)
 • Finanssipalveluratkaisut (15 prosenttia)
 • Teollisuusohjelmistot (18 prosenttia)
 • Tuotekehityspalvelut (5 prosenttia)
 • Kansainväliset toiminnot (5 prosenttia)

TietoEVRY on siis hyvin monessa asiassa mukana parantamassa asiakkaan tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla. TietoEVRY tarjoaa ratkaisuja niin terveydenhuoltoon- ja hyvintointipalveluihin, metsäteollisuudelle, energia-, öljyä ja kaasuteollisuudelle, finanssisektorille, autoteollisuudelle, operaattoreille kuin tietoliikennesektorille. Hajautusta toimialalta toiselle löytyy siis yhdestä paketista.

Yrityksen toimiessa digitalisaation parissa, ei isoilta maailmanlaajuisilta kilpailijoilta voi välttyä. TietoEVRYn suurimpiin kilpailijoihin kuuluvat ainakin CGI, Fujitsu, Accenture ja IBM. Kova kilpailu markkinoista laskee hieman yrityksen mahdollisuuksia hinnoitella omia palveluitaan korkeilla katteilla.

TietoEVRYn kotisivun mukaan viimeiset julkistetut taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu 5 prosenttia vuoteen 2023 mennessä
 • Oikaistu liikevoitto 15 prosenttia vuoteen 2023 mennessä
 • Nettovelka/EBITDA < 2 vuoden 2022 loppuun mennessä
 • Kertaluonteiset erät noin 1 % liikevaihdosta vuonna 2021
 • Osinkojen kasvattaminen vuosittain

Luvut yrityksen takana

Yrityksen liikevaihto on ollut kohtuullisella kasvu-uralla vuoden 2015 jälkeen ottaen merkittävän kasvuloikan norjalaisen EVRYn ostamisen yhteydessä vuoden 2019 loppupuolella. Ennen EVRYn hankintaa yrityksen liikevaihto oli kasvanut noin 4 prosentin vuosittaista tahtia, johon pyritään myös Tieton ja EVRYn yhdistymisen jälkeen pidemmällä aikavälillä (5 prosentin vuosittainen kasvu, yksi taloudellisista tavoitteista).

Liikevaihdosta on keskimäärin jäänyt viivan alle noin kuusi prosenttia sen ollessa heikompi vuonna 2020 johtuen pääasiallisesti yhdistymiseen liittyvistä kuluista ja koronasta. Tämän uskotaan kuitenkin paranevan huomattavasti tulevaisuudessa. 

Omanpääoman tuotto oli myös hyvin korkealla tasolla yli 20 prosentissa ennen yhdistymistä EVRYn kanssa, joten toivottavasti yritys pystyy palaamaan tälle tasolle tulevaisuudessa. Jos näin käy, niin se tulee näkymään suotuisana osakekurssin kehityksenä.

Yrityksen tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, josta on historiassa kohtuullista näyttöä. Valitettavasti kuitenkin osinko ei ole kasvanut vuodesta toiseen, joten toivottavasti yritys pystyy tästä lupauksesta pitämään kiinni tulevaisuudessa. Tuloksen pitäisi kasvaa kuitenkin merkittävästi, jotta voidaan puhua turvallisesta osingonmaksusuhteesta. En pidä tätä lupausta siis erityisen luotettavana tällä hetkellä.

Yrityksen taseessa on käteistä 252 miljoonaa euroa (vuosikatsaus 2020), joka on kasvanut vuodesta toiseen mukavasti. Pitkäaikaiset korolliset velat ovat kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana EVRYn hankintaan liittyen, jota en pidä niin huolestuttavana. Tulevaisuus tulee kertomaan kuinka hyvin liiketoimintojen integraatio tulee onnistumaan ja maksettiinko liiketoiminnasta liian paljon.

Osinkoinsinöörille, ja varmasti monelle muullekin suomalaiselle, kiinnostuksen aiheena on osinkojen maksaminen tulevaisuudessa. TietoEVRY maksaa tällä hetkellä melkein viiden prosentin osinkotuottoa nykykurssille, jota voi pitää varsin korkeana. Osinkotuoton ansiosta TietoEVRY voisi sopia omaan salkkuuni ns. korkopaperina tuomaan tasaista kassavirtaa.

Alla vielä taulukko TietoEVRYn tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista aina vuodesta 2008 vuoteen 2020.

TietoEVRY taloudelliset luvut, TietoEVRY fundamenttianalyysi, TietoEVRY sijoituskohde


TietoEVRYn kurssikehitys on jäänyt selkeästi jälkeen OMXHGI indeksistä viimeisten vuosien aikana kurssin seilatessa käytännössä 25 euron molemmin puolin. Hyvää tuottoa osakkeella on kuitenkin saanut osinkojen muodossa ja käyttämällä ostopaikat hyödyksi esimerkiksi koronadipissä.


TietoEVRYn kurssikehitys, OMXHGI indeksi

TietoEVRYn kurssikehitys verrattuna OMXHGI indeksiin viimeiseltä viideltä vuodelta. 

Lähde: Nordnet

Mahdollisuudet

Pohjoismaisten yksityisten ja julkisten sektoreiden digitalisointikehitys jatkuu vahvana tulevaisuudessa, jonka vuoksi hyväkatteisia palveluita pystytään myymään enemmissä määrin. Digitaaliset palvelut ovat tunnetusti helposti skaalautuvia, joten uudet asiakkaat eivät juurikaan kasvata yrityksen kuluja parantaen yrityksen kannattavuutta.

Pilvipalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa entisestään kasvattaen yksityisten ja julkisten sektoreiden digitaalien konsultoinnin tarvetta, joka on todella kannattavaa liiketoimintaa TietoEVRYlle.

TietoEVRYn liiketoiminta on jakautunut useammalle eri toimialalle (esim. pankkisektori, teollisuus, julkiset palvelut) laskien merkittävästi riskiä sille, että yhden toimialan ongelmat ajaisivat yrityksen ongelmiin. Nopeat muutokset yhden toimialan asiakkaiden sisällä ei siis aja yritystä välittömästi ongelmiin, joka on hyvä nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Riskit

Kyberturvallisuusuhat ovat suurin yksittäinen tunnistamani riski yrityksen liiketoiminnalle, maineelle ja tätä kautta myös kannattavuudelle. Toimintahäiriöt ohjelmistoista voivat myös vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin huolehtia palvelun jatkuvuudesta, joka myös voi vaikuttaa yritykseen maineeseen.

Globaalissa maailmassa työntekijöiden vaihtuvuus voi kasvaa rajojen auetessa kansainvälistyvälle kieliä osaavalle nuorisolle vaikeuttaen uuden osaavan henkilökunnan rekrytointia. Kova kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi aiheuttaa ongelmia nykyisen liiketoimintaosaamisen säilyttämisessä ja kasvattamisessa.

Poliittinen ympäristö (erityisesti GDMP ja GDPR) voi muuttua, joka voi vaikeuttaa yrityksen pyrkimystä noudattaa lainsäädäntöä. Sakot seuraamattomuudesta voivat olla merkittäviä laskien yrityksen kannattavuutta vuosiksi.  

Yhteenveto

Yritys toimii tulevaisuuden alalla, jonka liiketoiminnalle on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet selviytyä vuosikymmeniä tästä eteenpäin, koska digitalisaatio ja datakeskeiset ratkaisut ovat ensisijaisen tärkeitä ihmisten tuottavuuden nostossa. Ihmisten tuottavuuden kasvu on välttämättömyys Suomen kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa ja sen ylläpidossa. 

Yritystä saatava tuotto on pääasiallisesti vahva osinkovirta maustettuna inflaatiota nopeammalla kasvulla, jonka kuvittelisi näkyvän positiivisena osakekurssin kehityksenä. Yritys on numeroiden perusteella kohtuullisesti hinnoiteltu mahdollisuuksiin nähden ja on mahdollista, että tulen ostamaan yritystä jossain vaiheessa.

Omistussuhde

Kirjoittaja ei omista tekstissä mainittua yritystä kirjoituksen julkaisuhetkellä. Saatan ostaa yritystä tulevaisuudessa hinnoitteluvirheistä, jos sellaisia tulee erilaisissa paniikeissa. En ole kuitenkaan tehnyt asiasta vielä viimeistä päätöstä. Kuukauden osake -kirjoitussarjassa kirjoitan sekalaisesti eri toimialojen yrityksistä riippumatta siitä, että omistanko yritystä sillä hetkellä tai onko minulla aikomusta ostaa kyseistä yritystä.

Vastuuvapaus:

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teksti voi sisältää virheitä ja siihen on hyvä suhtautua kriittisesti. Lukijan ei pidä ottaa kirjoitusta sijoitusvinkkinä tai -neuvona. Lukija vastaa itse omista rahoistaan ja päätöksistään. Blogissa ei anneta sijoitussuosituksia vaan tekstit on tarkoitettu viihteeksi.

Kuukauden osake kirjoituksen tekemiseen menee minulta keskimäärin viisi tuntia, joten arvostaisin tekstin jakamista tuttavillesi tai keskusteluryhmissä. Jätä kommenttiosioon mielipiteesi juuri esitellystä yrityksestä. Jos olet erityisen kiinnostunut kuulemaan jostain tietystä yrityksestä, niin jätä maininta kommenttiosioon. Kiitos tekstini jakamisesta!

Jos haluat itse alkaa tekemään yritysten numeerista arviointi (fundamenttianalyysi), niin blogistani on mahdollista ladata käyttämäni uudistettu työkalu. Tällä työkalulla onnistut yritysten fundamenttianalyysissä. Työkalun ohjeet ja latauslinkki löytyy tämän linkin takaa.

Kommentit

 1. Hei Osinkoinsinööri!
  Luin sattumalta siun erittäin hyvän analyysin TietoEvrystä! Kiitos siitä!

  Mutta pyytelit ehdotusta seurattavista/analysoitavista yrityksistä. Ehdottaisin siulle
  GE (General Electric) USA:ssa. Vuonna 2018 GE:n toimitusjohtajaksi valittiin Larry Culp.
  Hän oli Danaherin (maailman tunnetuin Lean -yritys Toyotan jälkeen) toimitusjohtaja. Hän johti
  Danaherin menestykseen.
  " Danaher’s market capitalization grew to $50 billion from $9.7 billion under the 14 years of Culp’s leadership."
  Nyt hänen tavoitteensa on johtaa GE menestykseen. GE oli lähes konkurssin partaalla 2018!!!

  https://www.ge.com/investor-relations/annual-report
  Tuosta linkistä löydät GE 2020 vuosisraportin.

  Onnea ja menestystä siulle näissä tutkimuksissasi!
  toivoen
  Kyösti Heikkonen
  040 8448394

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hienoa, että pidit analyysistä!

   Kiitos ehdotuksesta! Voisin ottaa General Electricin yhdeksi analysoitavaksi yritykseksi jossain vaiheessa tänä vuonna! :)

   Poista

Lähetä kommentti

Suosituimmat tekstit viimeiseltä 30 päivältä

Kuukausikatsaus 2024-04

Nordnet vs OP -osakevälittäjien kilpailutus

Näin haet tanskalaisten osakkeiden osingon lähdeveron takaisin

Kuukausikatsaus 03-2024

WC-remontti alle 2000 eurolla - Katso ennen ja jälkeen kuvat remontista

Näin ostat 300 000 euron omakotitalon ilman omarahoitusosuutta

Asuntolainan ja sijoitusasuntolainan uudelleenrahoitus – Vertailussa mukana Osuuspankki, Nordea ja S-pankki

Näin asumiskustannukseni muuttuvat muuttaessani omakotitaloon kerrostalosta

Asumiskustannukset omakotitalossa ensimmäisen vuoden aikana

Kuukausikatsaus 2024-02